Fildelare är mer benägna att göra av med sina pengar på internet än bredbandsinnehavare som inte fildelar. Det resultatet går att utläsa ur en färsk rapport från Mediavision som DI.se tagit del.

Ungefär varannan svensk har tillgång till bredband i hemmet. En fjärdedel av dessa bredbandssurfare, 740 000 stycken, använder någon typ av fildelningstjänst, till exempel Direct Connect eller ett bittorrent-program.

Om undersökningen framstår som oroväckande för film- och musikindustrin, kanske den kan lugnas en aning av nästa resultat av Mediavisions mätning: fildelarna är mer villiga att betala för att lagligt ladda ned material. 14 procent av fildelarna har betalt för att ladda ned musik, siffran för de icke fildelande bredbandsanvändarna är bara 6 procent. Även när det gäller att hyra film, ladda ned tv-program och se webb-tv ligger fildelarna före de som inte fildelar, skriver DI.se.

På en fråga om deras vilja att betala extra för webbtjänster visade sig bredbandsanvändare som fildelar vara klart mer benägna att betala för till exempel snabbare uppkoppling, tv-klipp och filmer än andra. Undantaget var säkerhetsverktyg. De icke fildelande användarna var mer intresserade av att betala för exempelvis antivirus och brandväggar än de som använder fildelningstjänster.

När det gäller näthandel över lag slår fildelarna också den andra gruppen. 60 procent uppger att de har shoppat på internet den senaste månaden, siffran för övriga är 40 procent. Av fildelarna handlade 30 procent för mer än 1 000 kronor på nätet under den senaste månaden, skriver DI.se.