På tisdagsmorgonen befann sig skivindustrins branschorganisation IFPI:s styrelseordförande John Kennedy i skivbutiken PetSounds i Stockholm för att offentliggöra det senaste steget i kampen mot de illegala fildelarna. Han öppnade med ett noggrannt förberett tal.

- Ingenstans finner musikstölden på internet en fristad. Från Sverige till Hong Kong och från Singapore till Argentina ljuder detta budskap. Upphovsrätten kommer att upprätthållas överallt, det är musikindustrin fast besluten om.

I en internationellt samordnad aktion polisanmäls 15 av Sveriges tyngsta fildelare. Tillsammans har de spridit omkring 150 000 mp3-filer via fildelningsprogram som Kazaa och Direct Connect.

Ordföranden i Ifpis svenska grupp, Ludvig Werner, säger att Sverige länge har betraktats som en fristad för illegala fildelare, men trots en skärpning av upphovsrättslagen och flera uppmärksammade rättegångsfall mot fildelare har man inte kunnat se någon minskning.

- En av Sveriges viktigaste kulturyttringar håller på att förblöda och vi kan inte stå och se på hur tusentals människor i musikbranschen förlorar sina jobb på grund av att illegala fildelare stjäl musiken. Fler polisanmälningar kommer inom kort, säger Ludvig Werner.

Som bevisning har man dokumenterat och gjort stickprov på det material personerna delat ut i fildelningsnätverken. Polisanmälningarna görs mot de datorer och ip-nummer som använts vid spridning av musiken och det finns ännu ingen information om vilka personerna är eller var i landet de bor.

Globalt handlar det om närmare 2 000 fall i bland annat Argentina, Singapore, Hong Kong och Schweiz. Aktionen är den fjärde sedan mars 2004 och har därför fått namnet fjärde vågen.

Enligt en undersökning av Mediavision använde sig en dryg miljon svenskar av något slags fildelningsprogram under tredje kvartalet i år.