Organisationer som spel- och filmbranschens Antipiratbyrån och musikindustrins Ifpi påstår med jämna mellanrum att fildelningen leder till minskad försäljning. En rapport från det EU-finansierade projektet Music Lessons visar att det inte stämmer.
- I både våra egna och andra oberoende undersökningar visas att det inte går att hitta de enkla samband som branschorganisationerna påstår, säger Håkan Selg, forskare på KTH.

- Folk själva säger att de köper som förut. Den grupp av fildelare som uppger att de köper mindre är så pass liten att det är svårt att se att det skulle påverka försäljningen, säger Olle Findahl, forskare på World Internet Institute vid Uppsala universitet.

Större utbud
Den nedgång i cd-försäljningen som skett de senaste åren kan lika gärna förklaras med konkurrens från andra medier och det stora utbudet av konsumentelektronikprodukter.

Fildelningen står trots allt för en mycket stor del av internettrafiken, i vissa fall upp emot 50 procent.
- Spontant tycker jag att bredbandsoperatörerna kunde erlägga någon form av licens till Stim eller andra upphovsrättsorganisationer. Ungefär som radion, varuhusen och andra som sänder musik publikt gör, säger Håkan Selg.

Vill inte betala
Detta kan upplevas orättvist för de internetanvändare som inte fildelar. Enligt forskarnas undersökningar är det 13 procent av internetanvändarna, eller 600 000 personer, som ägnar sig åt fildelning. Då är inte personer under 18 år inräknade.

I Storbritannien ägnar sig hälften av gymnasieungdomarna åt fildelning. Troligen är det ungefär lika vanligt i Sverige. Enligt en tidigare undersökning från Mediavision finns det en miljon fildelare i Sverige.
- Självklart ska inte vi som operatör erlägga någon avgift. Vi kan inte vara ansvariga för det användarna gör på nätet. Ifpi och andra organisationer ska inte heller styra hur man beter sig på nätet. Vi tjänar inte pengar på trafiken, utan på att tillhandahålla nätet, säger Peder Ramel, vd på Bredbandsbolaget.

Ifpi brukar påstå att Sverige har ovanligt många fildelare. Det tillbakavisas i forskningsrapporten. USA och Kanada har flest. Även Tyskland och Frankrike har betydligt större andel fildelare än Sverige, sett i förhållande till alla internetanvändare.

Upphovsrättsorganisationerna anser också att de hårda skadestånd mot fildelare som krävts i USA har gett effekt. Men enligt forskarrapporten har användningen bara påverkats tillfälligt, sedan har den gått upp igen.
- Ska man begränsa den illegala fildelningen måste det finnas attraktiva legala alternativ, säger Håkan Selg.

Fakta

Vid stämningar mot fildelare utomlands används som argument att materialet innebär uteblivna inkomster. Forskningsrapporten visar att de stora fildelarna bara lyssnar på en bråkdel av den musik de laddar ned. De artister de verkligen uppskattar betalar de för. Ungdomar ser internet som ett stort bibliotek. Och böcker du lånar på ett vanligt bibliotek är det inte alls säkert att du skulle betalat för.

Måttliga fildelare är enligt forskarna alla upp till 45 år, både män och kvinnor. De som håller på varje dag utgörs främst av unga män, oftast i 20-årsåldern och studenter på en teknisk högskola.

Music Lessons ska lämna en slutrapport om fildelning till EU-kommissionen i halvårsskiftet 2006. Den nuvarande rapporten ingår som en delrapport.

Läs mer om Music Lessons på computersweden.se/b/785