Verket för förvaltningsutveckling, Verva, går i graven efter bara två år. Regeringens stabsutredning, som leds av Mats Svegfors, förväntas i sitt betänkande föreslå en omorganisation av regeringens stabsmyndigheter. En omorganisation som betyder att Verva läggs ner.

Planerna, som först såg offentlighetens ljus i tidningen Riksdag & Departement i förra veckan, bekräftas nu för CS av källor med insyn i arbetet.

Bakgrunden är framför allt regeringens nya strategi för e-förvaltning som innebär att regeringskansliet tar över det samlade grepp om statsförvaltningens verksamhetsutveckling som det var tänkt att Verva skulle ta. Därmed vill regeringen centralisera och stärka styrningen av utvecklingen i staten.

– Det är tråkigt att det behövs, men jag förstår att beslutet tas. Konstruktionen var rätt, men Verva har inte gjort tillräckligt, säger Patrik Fältström, internetstrateg på Cisco och ledamot av regeringens it-råd.

Vervas verksamhet har dels omfattat utvecklingen av e-förvaltning, dels strategisk kompetens­försörjning och verksamhetsutveckling.

Dessutom ansvarar Verva för vissa av statens ramavtal inom it-området.

Enligt vad CS erfar har det funnits ett utbrett missnöje med Verva, både i it-branschen och internt på regeringskansliet. Verva har helt missat tåget när det gäller tjänstebaserad it-arkitektur, en modell som är central i regeringens handlingsplan för e-förvaltning. Försenade och kritiserade upphandlingar har också legat Verva i fatet.

– Det är inte förvånande att man gör en genomlysning av stabsmyndigheterna. Det behövs någon form av samlande aktör som agerar koordinator på de områden där det behövs samverkan. Jag vet inte hur det är tänkt att se ut, men här finns ett mandat att ta och det är viktigt att någon tar det, säger Johan Groth, grundare av konsultföretaget Metamatrix och återkommande debattör i frågor om e-förvaltning.

Även om Vervas nedläggning inte är formellt beslutad – stabsutredningens betänkande presenteras den 6 mars – finns det ingen tvekan bland CS källor att det är så det blir. Enligt uppgift har nyckelpersoner på Verva redan börjat lämna det sjunkande myndighetsskeppet.

Verva är den enda stabsmyndighet som läggs ner i och med omorganisationen. Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och Kammarkollegiet får leva kvar. Statskontoret ska få utökade resurser och väntas ta tillbaka en del av de uppgifter som flyttades till Verva när myndigheten bildades den 1 januari 2006.

Verva har få sörjande, men en av dem är IT & Telekomföretagen som länge ansett att Verva fått omotiverat mycket kritik. Mikael von Otter, näringspolitisk expert på branschorganisationen, ser inte poängen med en omorganisation.

– Det låter som en ändring för ändringens skull. Jag förstår inte vilka motiven skulle vara. Min uppfattning är att Verva har gjort ett ganska bra jobb, säger Mikael von Otter.

Fakta

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2007 avsikten att göra en översyn av stabsmyndigheterna.

Stabsutredningen tillsattes den 15 februari 2007 och leddes till en början av Urban Karlström. När han i oktober utsågs till statssekreterare hos Mats Odell togs utredningen över av Mats Svegfors.