– Det är ett uttryck för att vi rankats högst av de globala spelarna, säger Göran Jansson, SAP-ansvarig på Accenture i Norden om utmärkelsen från Forrester och förklarar att IBM hamande tvåa på listan och bland övriga i toppen fanns Capgemini och Deloitte.

Varför tror du ni intog förstaplatsen?
– Vi har en global bredd och satsar mycket på SAP. Att vi hamnar etta på listan speglar vår marknadsposition i Europa.

Hur ser er marknadsposition ut i Norden?
– Vi och IBM står ungefär lika totalt sett. I Finland är vi störst, i Danmark dominerar IBM, medan den norska marknaden är mer fragmenterad.

Hur är det i Sverige?
– Enligt de senaste siffrorna är IBM något starkare än oss.

I Sverige har Accenture 200 SAP-konsulter, men om Göran Jansson fick bestämma skulle de vara betydligt fler.

– Det råder ett väldigt stark tryck och det finns en väldigt stark efterfrågan. Vi skulle behöva vara minst 50 till 60 personer till. I dagsläget har vi dessutom ett 40-tal utländska konsulter och ett 20-tal underkonsulter.

Hur ser efterfrågan på SAP ut bland svenska företag?
– Den är väldigt stark. I slutet av 90-talet var det en viss sättning, men de senaste 18 till 24 månaderna har det varit en återhämtning.

Accentures ledande position i Sverige gäller däremot framförallt de stora företagen, bland de medelstora och mindre företagen är konkurrensbilden en helt annan.

– På den marknaden har vi mycket konkurrens från specialiserade SAP-konsulter, så där skulle jag inte säga att vi har en marknadsledande position.

Vad tror du om efterfrågan på SAP framöver?
– De närmaste ett till ett och ett halvt åren kommer efterfrågan att vara väldigt stark. Många stora bolag håller på att dra igång SAP-projekt, så jag tror inte att det blir något stort tapp i efterfrågan framöver heller.