I princip kan vilken applikation som helst köras som en tjänst, à lá saas. Det gäller både verksamhetsnära applikationer som bokföring och mer tekniska tillämpningar som datalagring. Hittills har fokus legat på verksamhetsnära applikationer som bokföring, kundvård och projekthantering.

Bland bokföringstjänster märks svenska Fortnox, som även erbjuder närliggande funktioner som order, fakturering och kundvård. Norska Mamut erbjuder också administrativa tjänster.

– De olika tjänsterna som bokföring, fakturering, order, kundvård och webbhandel använder samma databas, berättar Jan Älmeby, vd på och grundare av Fortnox.

Marknadsledande i världen vad gäller kundvård som tjänst på webben är amerikanska Salesforce. Företaget lämnar inte ut någon information om hur många kunder det har i Sverige, så det är svårt att veta hur framgångsrikt det är här.

Vad gäller projekthantering finns de båda svenska tjänsterna Projektplatsen och Webforum. Webforum erbjuder även andra tjänster.

– Vi märkte att många projektgrupper innehöll medlemmar från flera företag. Därför blev det ofta diskussioner om vem som skulle ansvara för applikationer. Det hände ofta att ett företag inte ville släppa in projektmedlemmar från andra företag på sina intranät. Då kom vi på att många av problemen skulle lösas med en webbtjänst för projekthantering, säger Andreas Massarsch, vice vd på Webforum.

Mamut kör inte bara administrativa tjänster, utan även mer tekniskt inriktade tjänster som webbhotell, domäner och webbaserad mejl.

Ytterligare exempel på saas-tjänster på webben är webbpublicering, lagring av data, säkerhetskopiering och säkerhetstjänster som viruskontroll av mejl.

Lägg till det en stor mängd gratistjänster, ofta med mer avancerade betalversioner, som Officetjänsten Google Apps.

Mest intressant är kanske försöken att med tjänster på webben erbjuda kompletta miljöer för att utveckla och köra applikationer. Det bästa exemplet på det är Salesforces Force.

Och så ska vi inte glömma bort Microsoft som erbjuder flera olika saas-lösningar, ofta i kombination med traditionella server- och klientprogram som körs av kunderna. Den senaste är SQL Server Data Services för att lagra data i data­baser på webben.

Fakta

www.fortnox.se, olika administrativa tjänster som bokföring.
www.mamut.com/se/
onlineaccess/
, olika administrativa tjänster, och även tjänster som domäner och webbhotell.
www.salesforce.com, kundvård, eller crm som det också kallas.
www.projektplatsen.se, projekthantering.
www.webforum.se, bland annat projekthantering och webbpublicering.
Google Apps, ett Officepaket som körs på webben.
www.force.com, Salesforces webbplattform för att utveckla och köra applikationer.
Microsofts webbdatabas.