It-branschen har aldrig varit så spännande som den är nu. Teknikutvecklingen lägger grunden för nya affärsmodeller. Företag accelererar sina verksamheter. Projekten vibrerar av liv och intensitet.

Jag svarade att det är som att spela i ett rockband. Vem frågar ett rockband om karriärvägar? De lever ju redan drömmen!

Ledare för världens länder och organisationer träffades nyligen på World Economic Forum i Davos. Ett huvudtema var ”The Power of Collaborative Innovation”.

I konferensmaterialet nämndes företag som har konkurrensfördelar genom nätbaserade samarbetsformer. Vi läste att ”sättet på vilket vi arbetar blir mer självorganiserat, öppet och leder ibland till helt nya vägar med introduktionen av webben 2.0-teknologier”.

På Youtube kunde vem som helst publicera videosvar på ”The Davos Question”, om hur vi kan göra världen till en bättre plats 2008. Några av inspelningarna visades i Davos och på konferensens webbplats mötte bloggare från hela världen både varandra och deltagare från konferensen.

World Economic Forum har aldrig varit så transparent och tillgänglig.

På företag förstärks samarbete över olika gränser. Transparens och tillgänglighet suddar ut vattentäta skott mellan interna och externa funktioner. Ökade krav på ärlighet och förtroende går hand i hand med sekretess- och säkerhetsutmaningar.

I måndags kunde vi läsa i CS om förvirringen omkring begreppet ”It-konsult”. Verbet ”konsultera” har franskt eller latinskt ursprung, och ett tidigt användande av ordet dokumenteras redan 1527. Betydelsen är ”att rådfråga” och 1697 kläs ordet ”konsult” i beskrivningen ”någon som ger professionalla råd eller tjänster”.

Här kommer några råd från en konsult: Filtrera ditt företags produkter och tjänster genom nyckelorden på nätet, transparens och samarbete.

Låt din kund inte bara läsa om utan även aktivt delta i din leverans på nätet och samla sin relation med ditt företag där.

Samarbeta på digitala projektplatser, och öka ditt företags transparens med interna och externa bloggar.

Levandegör arbetsmetodik och arbetsformer med strukturerade wikier och webbaserade funktioner som kopplar ihop dem som har gemensamma uppgifter.

Lär av dem som redan infört nya sätt att mötas och samarbeta. Missa inte boken ”Wikipatterns” och webbplatsen wikipatterns.com.

Visst finns det riktiga karriärvägar inom konsultyrket. Börja med att hitta ett passande rockband att lira med.