Post- och telestyrelsen har beslutat att de operatörer som handhar 3g måste fortsätta att använda umts-tekniken (den teknik som etablerats i Europa) i sin utbyggnad för att inte konsumenterna i glesbygden ska utsättas för försämringar.

Vodafone och 3, som bygger upp sitt nät gemensamt på landsbygden, kan därmed inte använda Nordisk Mobiltelefons cdma450-teknik (som etablerats i USA för glesbygden).

Det betyder att 3g-utbyggnaden nu avstannar och att bolagens planering måste göras om, vilket kan ta tid.

Självklart vill inte operatörerna bygga fler basstationer än det behövs och därför får konsumenterna vänta på 3g-tjänsterna.

Kanske det är läge att se över alternativen? Visas dessa just på landsbygden genom spridningen av mobilt internet?

Skellefteå har smeknamnet "trådlöshetens eldorado". I Skellefteå pågår ett av världens första tester av den nya trådlösa bredbandstekniken Wimax.

I Kalmar län bygger kommunerna ut det trådlösa bredbandet i de områden som inte kan få bredband via telefonen. Försök pågår även på andra orter.

Storstädernaskulle tjäna mest på trådlöst internet, men nöden har ingen lag för glesbygden.

Kanske är lantisar smartare än stockholmare, för på sikt kan mycket väl trådlös datakommunikation få helt nya och oväntade tillämpningar.

Bruket av internet för telefoni är redan en utmaning för telebolagen, och om trådlöst internet finns kan det konkurrera med många mobila teletjänster.

Teknik springer ofta om alltför detaljerad planering. Det är därför som framtidens it-infrastruktur borde utformas flexibelt och lokalt.

Det går också att bygga fria nät underifrån, och där har Sverige kommit efter genom våra väl fungerande fasta linjer.

Det borde väcka en debatt om en avreglering av radiovågorna. Det är inte så självklart att mycket av radiofrekvenserna skall innehas av Försvaret eller 3g-tekniken.

Då alternativen nu finns borde det öppna upp för en våg av fritt experimenterande och it-politisk debatt.