Allianspartierna har enats om ett helhetsgrepp i fildelningsfrågan, skriver justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag. Upphovsrätten ska respekteras även på internet och att avskaffa den är inget alternativ, tycker ministrarna.

För att stärka rättighetsinnehavarnas möjligheter att kämpa mot fildelningen ska de få möjlighet att gå till en domstol och begära ut personuppgifterna som gömmer sig bakom en ip-adress.

”De som tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material måste få rättsäkra och balanserade möjligheter att ingripa mot den illojala konkurrens som den olagliga spridningen av upphovsrättsligt skyddat material via internet innebär.”, skriver statsråden.

Domstolen kommer att kräva bevis för att ett intrång i upphovsrätten har skett och det ska finnas tydliga regler för vad som händer om en rättighetsinnehavare missbrukar uppgifterna.

Däremot verkar statsråden ha tagit åt sig av kritiken mot förslaget i Renforsutredningen om att internetoperatörer ska vara skyldiga att stänga av fildelare efter flera varningar. Regeringen kommer inte att gå vidare med det förslaget.

Fakta

Cecilia Renfors fick i uppgift av förra regeringen att utreda fildelningsfrågan.

Förslaget om att internetoperatörer skulle behöva stänga av fildelare efter att de fått flera varningar blev omdebatterat. Operatörerna gick hårt ut och sa att de inte ville agera polis.