Regeringens förslag om ett nytt regelverk för illegal fildelning presenterades i dag i en debattartikel av statsråden Beatrice Ask och Lena Adelsohn Liljeroth. En domstol föreslås avgöra om internetleverantörer ska lämna ut fildelarnas ip-adresser.

– Den politiska ambitionen är att de ska ta tag i frågan i de fall där fildelandet är mer omfattande, säger Beatrice Ask.

Förslaget innebär en möjlighet för en upphovsrättsinnehavare att ta itu med illegal fildelning på den civilrättsliga sidan.

– Det går ju inte att stoppa tekniken och inte heller folks intresse för musik och kultur.

Dessutom är det här ett lysande tillfälle att ta en kontakt i varningsbrev med dem som uppenbart är intresserade av ett ens produkter och informera om erbjudanden om lagliga alternativ, säger Beatrice Ask.

Beviskraven är lägre i civilrättsmål jämfört med brottsmål. Har ni gjort detta för att det ska bli lättare att sätta dit fildelare?

– Vårt huvudintresse är naturligtvis inte att sätta dit någon men att sakta men säkert hitta ett regelverk som fungerar i en av våra viktigaste tillväxtbranscher.

Att fildelningsfall avgörs civilrättsligt innebär att pirater kan få betala skadestånd istället för böter.