Ännu en siffra på att it-avdelningarna tappar inflytande över investeringarna på företagen: 23 procent av it-investeringarna hamnar i dag utanför it-budgeten, enligt undersökningsföretaget Exido.

Det kan jämföras med 13 procent 2004.

Utvecklingen väntas hålla i sig. Det finns flera skäl till trenden. Ett skäl är att nya, snabbt växande leverantörer inom området program som tjänst ofta hoppar över it-avdelningarna och säljer direkt till verksamheten.

Promedia, som arbetar med rekryteringsannonser, är ett företag som köper programvara som tjänst, bland annat systemstöd och kundsystem från Projektplatsen.

Mikael Feltenmark, som är projektledare på Promedia, berättar att de investeringarna hamnar utanför it-budgeten.

– Vi har en it-avdelning men när vi köper software as a service-tjänster så hamnar det på andra budgetar.

– Hos oss är it-avdelningen inte med operativt i beslutsprocessen, där­emot informerar vi den hela tiden.

Företag som levererar program som tjänst, som Salesforce och Projektplatsen, bekräftar trenden. Raketen på den här marknaden är amerikanska Salesforce som säljer kundvårdssystem som tjänst.

Nordenchefen Johan Zetterström säger att Salesforce alltid vänder sig till marknads- och försäljningsavdelningarna när de säljer in sina tjänster. It-avdelningarna kommer in senare i processen.

– Vi har sålt till marknads- och försäljningsavdelningarna av tradition. Det här är inget tekniskt projekt, utan ett affärsprojekt och det är inget som it-avdelningen behöver blanda sig i.

Johan Zetterström fortsätter:

– Ofta är det så att när man kommer till förhandling kopplar kunden in it-avdelningen för att säkerställa att det passar in i den tekniska plattformen och att det inte blir några problem med säkerheten.

Det finns andra bakomliggande orsaker till att allt fler it-investeringar hamnar utanför budgeten.

Exido pekar till exempel på en generationsväxling på företagen, där en yngre generation med mer it-kompetens tar över på företagen.

De tar allt oftare saken i egna händer och tar egna beslut när det gäller it-lösningar.

Varken Johan Zetterström eller Mikael Feltenmark tror dock att det här innebär att it-avdelningens betydelse minskar:

– Det behöver inte betyda att it-avdelningen minskar i betydelse, men de måste förändra sitt synsätt och sin kompetens, säger Johan Zetterström. Det finns ett skäl till att det nu heter cio och tidigare it-chef, en cio måste leverera affärsvärde.

Mikael Feltenmark säger:

– Jag tror att it-avdelningen får en annan roll. Hos oss har vi till exempel plockat tillbaka driften av system, som tidigare var utlagd på en underleverantör.

Fakta

Software as a service – eller programvara som tjänst – innebär att program hyrs ut via webben och att betalningen baseras på användning.
Användaren kommer åt programmen från sin webbläsare, men programmen exekveras på programuthyrarens servrar.
Exempel på leverantörer inom området är Salesforce, Fortnox och Mamut.