Fastmobil innebär att en mobilantenn placeras på kundens hustak och sedan riktas mot närmaste mobilmast. Över 2 000 fastmobilstationer har installerats sedan Teliasonera lanserade tjänsten under våren 2006. I dag är den Teliasoneras enda alternativ för fast telefoni i vissa delar av landet, bland annat i stormdrabbade Småland.

Klagomålen på tjänstens kvalitet och funktion har varit många, både från abonnenter och kommuner. Därför har Post- och telestyrelsen granskat tjänsten utifrån lagens krav att elektroniska kommunikationstjänster ska hålla god funktion och teknisk säkerhet.

PTS konstaterar nu att tjänsten inte håller måttet.

Enligt en underrättelse från PTS har Teliasonera till den 2 juni 2008 på sig att vidta åtgärder som leder till att det under normala förhållanden alltid går att ringa och ta emot samtal, faxa och använda internet.