I dag är svartfibernäten ett av få områden på den svenska telekommarknaden som inte omfattas av PTS konkurrensregleringar. Marknaden domineras av Teliasonera som uppges äga omkring hälften av all fiberinfrastruktur i landet.

Flera bredbandsaktörer, bland annat Telenorägda Bredbandsbolaget, har hävdat att Teliasonera utnyttjar sin marknadsdominans till att strypa tillgång på svartfiber för bredbandskonkurrenter.

Bredbandsbolaget anmälde Teliasonera till Konkurrensverket efter att bolaget för ett drygt år sedan säljstoppat en svartfibertjänst som många bredbandskonkurrenter använt sig av.

Beskedet kom som en kalldusch för Teliasoneras bredbandskonkurrenter. Flertalet av dem har byggt upp egna bredbandsnät över landet. Men till största delen inte med egna fiberkablar. Man hyr i stället redan nedgrävd svartfiber av bland annat Teliasonera. På många orter i landet är Teliasonera i praktiken den enda aktören som man kan hyra svartfiber av.

Kritiken ledde till att PTS i fjol körde igång en undersökning för att utröna om det krävs nya regleringar för att komma till rätta med konkurrensproblem på svartfibermarknaden.

I dag när PTS presenterar sina första preliminära slutsatser står det klart att myndigheten inte anser att svartfibermarknaden behöver specialregerlas.

PTS slår visserligen fast att konkurrensen när det gäller svartfiber är bristfällig. Men konkurrensen kan bli mycket bättre om framför allt landets kommuner underlättar för aktörer som vill gräva ner nya fiberförbindelser parallellt med Teliasoneras och lokala stadsnäts befintliga fiberförbindelser, anser myndigheten.

I dag stöter nya fiberaktörer ofta på hinder och problem i kommunernas tillståndsgivning när de vill gräva ner nya fiberledningar, enligt PTS.

PTS preliminära slutsatser ska närmast skickas ut på remiss till bland annat bredbandsoperatörerna. Först därefter kommer PTS att fatta ett slutgilltigt beslut i regleringsfrågan.

Fakta

Svart fiber är en helt oförädlad fiberkommunikationstjänst. Den som köper en svartfibertjänst måste själv ansluta alla kommunikationsutrustning till fiberförbindelsen.