Bakom undersökning står analysföretaget Forrester, och det är främst ajaxtekniken som ställer till det. Bland annat är komplex affärslogik på klientsidan ett problem då den kräver mycket processorkraft när den ska renderas.

Vidare är det vanligt att ajaxramverk placerar logik på servern istället för klienten. Detta medför extra kommunikation mellan klient och server vid interaktion med användaren. Det är inte ovanligt att större applikationer har över 50 inmatningsfält, vilket också blir ett prestandaproblem enligt de ajaxutvecklare som deltagit i Forresters undersökning.

Ett dilemma som i dagsläget och med nuvarande teknik bäst löses genom att banta ner formulärvalideringen. En validering som i sin tur är en viktig poäng med att använda ajaxteknik.

Enligt Robert Nyman, gränssnittsexpert på Valtech, är det lätt att skylla på tekniken. Det handlar snarare om att utvecklare överanvänder ajax.

– Frågan företag och utvecklare ska ställa till sig själva är om ajax ger ett mervärde eller om tekniken används enbart för att utvecklarna har möjligheten, säger Robert Nyman.

Forrester förespråkar nästa generations teknik som en lösning på prestandaproblemet. Här återfinns plattformar som Openlaszlo, Suns JavaFX, Adobes Air och Microsofts Silverlight.

Är detta verkligen en lösning på problemet?

– Det lär ju oftast inte minska trafiken mot servern, och i de fall tekniken gör det måste man även överväga andra faktorer innan det självklara valet uppenbarar sig. Det kan också vara läge att optimera den lösning som redan används, säger Robert Nyman.