Microsoft utvecklar program som ska användas av forskare som studerar undervattensvulkaner, väderlek och global upphettning och som vill ta reda på hur livet började på jorden, skriver IDG News.

Som en del av ett projekt som heter Trident ska sensorer placeras ut utanför Kanadas västkust och utanför Kaliforniens kust. Debbie Kelley som är professor på University of Washington berättar att sensorerna ska samla in data om vattenströmmar, temperatur, fiskbestånd och seismisk aktivitet under vatten.

I ett framtida skede av projektet hoppas man kunna placera ut sensorer utanför Irland, Kina, Sydkorea och flera Europeiska länder.

– Förhållandena i haven är avgörande för hur vädret blir. Om torka är på väg ser vi tecken på det i förväg i haven, säger Debbie Kelley.

Hon säger också att livet på jorden kanske tog fart i varma källor på havets botten.

– 60 procent av världens vulkaner finns under havet. De har haft en viktig påverkan på hur vår planet har formats. Kunskap om undervattensutbrott ger insikt om hur liv kan existera utan solljus.

Trots stora djup och hårda villkor på havets botten kommer den tuffaste delen av projektet kanske att bli att ta hand om all information som samlas in. I dagsläget handlar det om flera TB per dag och datamängden kommer att öka när projektet växer.

Programmerare på Microsofts forskningsavdelning jobbar med att skapa program som ska förenkla hanteringen av data. Sådana program är ett måste för att det ska gå att ta hand om alla data.

Det vanliga tillvägagångssättet för projekt som detta är att forskare placerar ut en sensor i havet och sedan samlar in data från den efter ett år.

I Tridentprojektet är målet att placera ut mellan 150 och 250 sensorer av olika typer som ska vara anslutna till projektets datorer med optisk fiber.

– Utan specialprogram skulle det vara mycket, mycket svårt att använda alla data till något vettigt. Det måste finnas program som väljer ut vilka data man ska studera närmare varje dag.

Det handlar mycket om att hitta avvikelser från det normala. Ett exempel är att en undervattenskamera fångar något som inträffar de 24 senaste dagarna.

Microsofts programmerare samarbetar med University of Washington och Monterey Bay Aquarium. De ägnar sig åt att skapa program som tolkar alla data som kommer från sensorerna och som sedan kan larma forskare om uppseendeväckande händelser och även visualisera dessa data.

– Det här projektet är en stor mardröm. Det skulle normalt ta veckor eller månader att hantera dessa data, säger Roger Barga, systemarkitekt på Microsoft.

Det normala tillvägagångssättet i ett sådant här projekt skulle vara att någon lagrar data på disk, någon annan rensar data från konstigheter, ytterligare någon annan placerar tvättade data i ett system som ska analysera det och att någon, till slut, analyserar data.

I Tridentprojektet är målet att göra så många av dessa uppgifter som möjligt i ett svep.

Microsofts plan är att starta betatester av programmen som ska användas i december och att programmen ska vara klara ”inom några år”.

Roger Barga berättar att programmen ska släppas som öppen källkod och göras tillgängliga gratis för forskare.
Informationen som samlas in i projektet ska göras allmänt tillgänglig.

> Fler forskningsartiklar hittar du på computersweden.se/forskning

Fakta

Mätinstrumenten som ska placeras på havets botten i Tridentprojektet kan vara av följande typer:

Kameror. Tar bilder av botten.

Seismometrar. Mäter rörelser i marken, eller som i det här fallet i havsbotten. En seismometer brukar vara en del av ett större system som kallas seismograf som har till uppgift att inte bara mäta, utan även att registrera rörelser.

Sonar. Dessa skickar ut ljud och analyserar de ekon som kommer tillbaka.