SAPs köp av beslutsstödjsjätten Business Objects för 6,8 miljarder dollar ledde till kraftiga överlappningar, framför allt vad gäller produkter för prestandahantering, performance management.

Många av dessa överlappningar har varit en konsekvens av köp som båda företagen har gjort innan fusionen dem emellan. Några exempel är SAPs köp av Pilot Software och Outlooksoft, samt Business Objects köp av ALG, SRC och Cartesius.

– Vi har kommit fram till ett antal beslut, säger John Schwarz, tidigare vd för Business Objects och numera chef för beslutsstöd på SAP.

Beslutet utgick enligt honom från ett antal kriterier, däribland installerad bas, mest nöjda användare, tillväxt och möjligheter att integrera.

– Vi ska försöka minimera problemen för kunderna, fortsätter Schwarz. Exempelvis kommer det att bli möjligt att importera datamodeller från SRC till Outlooksoft, samt att flytta branschspecifika modeller för exempelvis sjuk- och hälsovård, banker, handel och annat på ett sätt så att data inte försvinner.

SAP säger sig stödja produkterna under tre år, där kunderna ska få säkerhetsfixar, buggfixar och begränsad support. Men nya funktioner kommer inte att utvecklas. Inom finansiell planering har SAP bestämt sig att behålla produkterna från Outlooksoft, som numera heter SAP Business Planning and Consolidation (SAP-BPC).

Det betyder att användare av Business Objects beslutsstödsverktyg SRC kommer att uppmuntras att flytta till SAP-BPC. Inom lönsamhets- och kostnadshantering kommer SAP att utveckla programmet ALG, som har fått namnet Activity Analysis.

På program för finansiell konsolidering har SAP valt Business Objects program Cartesis. Men kunder som vill ha ett verktyg för planering och konsolidering kommer att erbjudas den tidigare Outlooksoft-produkten SAP-BPC som enligt SAP ska behålla sitt Excel-liknande gränssnitt.

SAP beskriver Cartesis som företagets "Cadillac", för komplex, global konsolidering med höga krav på att följa lagkrav. SAP kommer även att lansera förbättringar i år av sitt konsolideringsprogram SEM Business Consolidation System, men kunderna kommer att få rådet att flytta till Cartesis.

När det gäller strategihantering, inklusive styrkort, ska SAP behålla produkterna från Pilot Software, som får namnet SAP Strategy Management. Det innebär att utvecklingen av Business Objects tidigare produkter kommer att avstanna.

Även om ett antal kunder kommer att bli missnöjda, uppger en analytiker att SAP nu har bestämt sig och att flera beslut lär fattas.

– Jag är imponerad över att de nu tar ett antal svåra beslut. Till skillnad från vissa konkurrenter, som lämnar alla de produkter de förvärvar och säger att de aldrig tänker lägga ned något, tar nu Business Objects och SAP ett antal svåra beslut, säger Boris Evelson, analytiker Forrester Research.

SAP kommer troligen att fatta fler liknande beslut, uppger han.

– Nu måste SAP hantera överlappningen mellan Crystal Reports, Web Intelligence, Dashboard Builder, Voyager och andra produkter från Business Objects. De måste även hantera Visual Analyzer och BEx BI från SAP, säger han.

Enligt analytikerna kommer troligen Business Objects produkter att få företräde, vilket innebär att de fortsatta nedskärningarna främst kan drabba SAP-produkter.