I boken framhåller han att företagen befinner sig under ett allt hårdare tryck. På grund av webben sker konkurrensen på ett helt annat sätt än tidigare.

– I en värld av meddelandehantering och granskande googling hamnar företagen ständigt under lupp. Kunderna kan utvärdera värdet av produkter och tjänster på ett sätt som tidigare aldrig varit möjligt, säger han till IDG News.

För att samarbeta på ett effektivt sätt måste företagen och deras partner bli bättre på att dela kunskaper. Å ena sidan innnebär det att företagen blir mer nakna. Å andra sidan kräver det att företagen blir mer tuffa.

– Att bli mer genomskinlig är en ny form av makt. I stället för att det blir något vi fruktar, blir det något som blir avgörande för affärerna. Öppna företag presterar bättre, så smarta företag väljer att bli öppna, säger han och beskriver det som att de måste ”undress for success” – klä av sig för att nå framgång

Här uppstår helt nya typer av mass-samarbete över mängder av olika gränser, vilket gynnar de flesta produkter och tjänster. En av de branscher som inte hängt med i den utvecklingen är musikindustrin, som fortfarande har långt kvar.

– Det är ganska uppenbart vad de borde ha gjort sedan många år. Men ledarna bakom de gamla paradigmskiftena har ofta de största svårigheterna att ta in och omfamna de nyheter som kommer, säger Don Tapscott.

– Samma bransch som gav oss Elvis Presley och Beatles har därför blivit mer eller mindre hatad av sina kunder. Jag är förvånad över hur många högt uppsatta chefer som, trots alla bevis om motsatsen, anser att samarbete har fler nackdelar än fördelar, säger han.

Ett annat tips i boken är att leva som man lär. Vilket han också själv försöker göra, även i sitt författande. Tipset är att cheferna ska skaffa sig så mycket egna kunskaper och erfarenheter som möjligt.

Ett exempel är att Don Tapscott vid författandet av sina böcker själv satte sig och diskuterade olika infallsvinklar i boken med olika personer.

Bokens undertitel handlar om att massamarbete förändrar allt. Den kom som ett förslag från en utomstående. Och ett av de sista kapitlena är ett avsnitt på en wiki.

Just nu är han på gång med en ny bok. Den är en uppföljare till en bok från 1998 som hette Growing Up Digital – den nya heter Grown Up Digital. Här har författaren använt sig av allt från onlinediskussioner till Facebook för att bolla mängder av idéer.

– Hela mitt företag körs som en wiki. Vi har inte haft ett riktigt möte här på flera månader, säger han.

En av de stora utmaningarna är att kasta de gamla tänke- och arbetsätten, eftersom de enligt Don Tapscott ofta hämmar nytänkande.

– Jag började först tänka i dessa banor när jag arbetade med ”framtidens kontor” på Bell Northern Research på 70-talet.

– Forskningen handlade om företag, men det tog inte lång tid innan det hela började sträcka sig utanför företagets gränser.

– Det var på den tiden när alla sade att cheferna aldrig skulle lära sig att använda ett tangentbord.

Fakta

Titel: Wikinomics – How Mass Collaboration Changes Everything.
Författare: Don Tapscott.
Pris: Omkring 200 kronor.