Mats Edenius hus är som gjort för en professor i it-användning.

Han bor nära Skanstull på Södermalm i Stockholm i ett av de första it-husen. Skanska drog kablar överallt och i varje lägenhet fanns det en bildskärm – numera borttagen – som fungerade som husets anslagstavla. Där kunde man boka tvättstugan och sköta andra gemensamma angelägenheter.

– Det blev som ett panoptikon, säger Mats Edenius.

Ett panoptikon är ett hus där man ser vad alla gör. Det finns ingenstans att gömma sig. Intressant nog var panoptikon från början en idé till en fängelse.

Mats Edenius berättar att loggarna i systemet avslöjade både serietvättare i tvättstugan och skade­görare i garaget. Ingen kunde gömma sig. Nu är, som sagt, bildskärmarna borta.

De överlevde inte lika länge som den berömda BP-mosaiken, ett känt landmärke på Söder. Den tre meter höga mosaiken räddades från en riven bensinstation och byggdes upp igen intill it-huset.

Mats Edenius har en tidsbegränsad professur i Uppsala i ett ämne som heter it-användning. Det handlar inte, om någon tror det, om hur man använder tan­gentbord och mus. Han förklarar:

– När man tar fram nya it-verktyg så får de betydelse först när vi tar dem i bruk, i ett sammanhang. Vad händer när vi sätter tekniken i spel?

På företagen i dag är det öppen källkod, webben 2.0 och wikier som vänder upp och ner på sättet att hantera information.

– Företagen famlar i blindo. Hur förhåller man sig?
Chefer i kategorin 40-plus har en tendens att bara sätta stopp. Det är dödfött.

– Det går inte att, som många företag gör, begränsa webbanvändningen för att stoppa virus eller porrsurfning. Det funkar inte längre. Fortsätter man på den vägen blir nästa steg att plocka av de anställda deras mobiltelefoner – dem kan man ju också besöka webbsidor med.

De yngre anställda betraktar censur som ett tekniskt fel och kringgår det.

– Om jag var personalchef på ett företag så skulle jag låta alla anställda över 40 sitta en vecka hos den yngsta anställda och bara titta på.

– Men det är inte meningen att äldre anställda ska lära sig bloggspråket. Man behöver inte veta hur motorn fungerar för att köra bil.

När det gäller ny teknik föreslår Mats Edenius en enkel princip:

– Begreppet ”i stället för”.
– När vi inför nya tekniker är det stora felet att det inte blir ”i stället för”. Men det får inte bli ”både och”.
– Om chefen börjar blogga, vad är det i stället för?
Något måste bort. Annars måste de anställda dela sin uppmärksamhet mellan parallella informationssystem.
– Släpp det gamla.
Vilket inte betyder att det nya är utan problem.
– I början finns det en övertro. Man ser bara fördelarna med det nya.
– Avigsidan brukar vara för mycket information. Man får ett mejl varje gång som någon har ändrat något.
Motmedlet mot för mycket information behöver inte vara mindre information, utan sorterad information.
– Vi lägger ut kunskapsbaser på ett väldigt oordnat sätt. Hur fungerar det?

Att hålla ordning på de framväxande tekniska möjligheterna är som att hålla tillbaka en skenande boskapshjord.

– Man underskattar alltid genomslagskraften av informationsteknik. När en teknik är tillräckligt bra slår den igenom mycket snabbt.

– Men det tar lång tid att förändra förhållningssätt. Det tog tid innan det blev accepterat att man satt med bärbar dator på möten. Om några år kan man kanske sitta med dator på teatern.

Återigen finns avigsidor. Man ska klara allting själv – se till att datorn fungerar, lära sig mobil­telefonen, blogga, koda webbsidor, fixa Excelark och Powerpointpresentationer. Och man förväntas vara tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan.
Kanske sker en återgång till äldre tiders syn på anställning. Innan polisen nationaliserades i början av 1960-talet var en polis polis dygnet runt. Men då fanns det inte mobiltelefoner och gps. Vilket för oss tillbaka till idén om panoptikon.

– Vi kan alltid se varandra. Om vi inte svarar
i mobilen blir vi ställda till svars. ”Varför svarade du inte?” Vi måste ha rätt att inte svara.

– Och man ska reagera direkt när något händer.

Kravet på att ständigt vara till hands, alltid svara i telefon, alltid reagera omedelbart skapar stress, säger Mats Edenius.

– Vi klarar inte av att hantera det. Vi måste ha stöd. Chefen måste backa upp dig: du behöver inte svara i telefon.

Fakta

Mats Edenius har en gästprofessur i it-användning vid Nationellt IT-Användarcentrum, Nita, vid Uppsala universitet.
Nitas målsättning är att främja en medveten it-användning. Nita driver bland annat dessa projekt:
World Usability Day – den årliga användbarhetsdagen, ett evenemang för att skapa uppmärksamhet runt användbarhet och oanvändbarhet inom it.
Arlanda Living Lab – ett försök att utforma morgondagens flygplats genom att interagera med resenärer.
Internet Explorers – en studie av hur användare på universitet och högskolor använder internet.