Enligt siffror från Radar Group International kommer de svenska företagen att spendera totalt 11,5 miljarder kronor på lagring under 2008.

Hans Werner anser att problemet med de accelererande datamängderna är värre i Sverige än i många andra delar av världen.

– Sverige är ett väldigt kunskapsintensivt land, vi jobbar högt upp i värdekedjan. Det leder till att mängden data per person ökar mer här än i exempelvis USA, säger Hans Werner.

Pelle Granholm, it-chef på Autoexperten, har inga siffror på exakt hur snabbt datamängden ökar eftersom hans företag är inne i en expansiv fas.

– Men en fördubbling varje år låter som en rimlig uppskattning. Det stora problemet med de ökande datamängderna är att det ställer större krav på it-strukturen i företaget, säger Pelle Granholm.

Även Tomas Holmqvist, ansvarig för it-leverans på Apoteket, har upplevt dramatiskt ökade datamängder.

– Det är klart att det ökar. Alla vill spara. Informationskravet ökar i samhället, alla vill ha tillgång till information snabbt och enkelt, säger Tomas Holmqvist.

Monika Smidestam, it-chef på Sollentuna kommun, har samma erfarenhet.

– Det stämmer bra att datamängden fördubblas varje år. Det som ökar allra mest är mejlen. Vi informerar användarna om att de ska rensa ut och kasta det som är gammalt, men invanda beteenden är svåra att ändra på, säger Monika Smidestam.

Enligt Hans Werner består ökningen inte bara av nya data.
– En stor del utgörs av information som dupliceras i nya system. Många företag saknar en strategi för hur informationen ska lagras och hanteras, säger Hans Werner.

Lindex, som också har sett en snabb ökning av datamängden på företaget, ska nu försöka ta itu med problemet med data som lagras flera gånger om.

– Det är vårt nästa projekt, säger Erling Karlsson, chef för den tekniska plattformen på klädkedjan.

Enligt Hans Werner är det en trend att allt fler företag väljer att köpa en del av sin lagring som tjänst.

Apoteket tillhör den gruppen.

– Vi har en san-lösning och den delen köper vi in från Tietoenator, säger Tomas Holmqvist.

Försöker ni bromsa ökningstakten på den datamängd ni lagrar?

– Ja. Exempelvis försöker vi komma ifrån att skicka mejl med bilagor internt. Vi skickar i stället med en länk till en centralt lagrad bilaga, säger Tomas Holmqvist.

Fakta

I dag finns det totalt 281 miljarder GB digital information i världen, enligt siffror som analys­företaget IDC har tagit fram på uppdrag av informationshanterings­före­taget EMC.
2011 räknar IDC med att den siffran har ökat till 1 800 miljarder GB.