– De flesta företag kan inte ens redogöra för hur mycket deras totala kostnad är för att lagra 1 TB, säger David Merrill, lagringsexpert på Hitachi Data Systems.

Han betonar att det första steget mot minskade kostnader är att inse att pris inte är det samma som kostnad.

– Inköpspriset för lagringsutrustning sjunker allt mer och spelar allt mindre roll för den totala kostnaden, säger David Merrill.
I sitt arbete med att hjälpa företag att minska sina ut­gifter har han identifierat 33 kostnader som ingår i totalkostnaden.

– Det handlar bland annat om arbetskraft, el, mjukvara och underhåll. En stor kostnad som ofta glöms bort är den kostnad som uppstår i slutet av lagringsutrustningens livscykel då den ska bytas ut mot ny utrustning.

David Merrill har hjälpt ett stort antal företag att minska sina kostnader markant. Några exempel är EDB, Fidelity, United Airlines och Halifax Bank of Scotland.

– I snitt har jag hjälpt dem att spara 1 miljon dollar per 12 TB över en treårsperiod. För ett företag som har 240 TB innebär det att jag kan spara 20 miljoner dollar åt dem.

Det motsvarar besparingar på en halv miljon kronor per terabyte under en treårsperiod, som är den vanliga livslängden för lagringsutrustning.

– Att minska sina lagringskostnader är som att försöka banta. Jag är som en doktor som vet vilken din optimala vikt är och hur du ska göra för att nå den, säger David Merrill.

Fakta

Alla organisationer ser olika ut och behöver ta till olika åtgärder för att nå en optimal kostnadsnivå. Men det finns sex viktiga tips som David Merrill anser hjälper alla företag att spara pengar:

1. Konsolidera.
”Se till att använda den kapacitet du har fullt ut.”
2. Skaffa lagringsnätverk.
”Flytta din lagring från servrarna till en lagringspool, det är mycket mer kostnadseffektivt.”
3. Håll dig till ett fåtal leverantörer.
”Det kostar att ha produkter från många olika leverantörer. Men att bara ha en leverantör är inte bra eftersom det inte blir någon konkurrens. Två leverantörer är ofta optimalt.”
4. Inför ett enat lagringsteam.
”Många företag har flera olika team som gör olika saker. Det blir för dyrt. Det bästa är att ha ett enda team för allt handhavande av lagringen.”
5. Inför olika lagringsklasser.
”Inför en skiktad lagrings­arkitektur med olika lagringsklasser. Data du använder ofta sparas i den bästa och dyraste klassen, och gamla data flyttas ner till en sämre och billigare klass, ofta till tejp. Att spara alla data på de snabbaste diskarna i den bästa klassen kostar alldeles för mycket.”
6. Få ordning på processerna.
”Det är jätteviktigt att ha standardiserade och väl­­fun­gerande processer. Jag tycker att Itil är det bästa ramverket att använda sig av.”