Choice Hotels outsourcar fakturaskanning för 160 hotell till Aditro. Affären gäller alla hotell i Norden, vilket tillsammans genererar omkring 150 000 fakturor per år.

– Vi är mycket glada över att ha vunnit den här affären. Det här är ett affärsområde som växer fort hos oss för att fler och fler företag inser fördelen med digitalisering, säger Ulla Hemmi

Hon vill inte avslöja det exakta värdet på avtalet med värderar det till några miljoner kronor.

– Värdet av en den här arten av affär är att det växer efterhand som samarbetet fortlöper. En del kunder börjar med mindre volymer för att testa leverantören och arbetsprocessen. Därefter kan man vinna ett utökat förtroende. Det kan röra sig om att kunden köper andra närliggande tjänster.

Aditro vann affären i konkurrens med bland andra Xerox och Itella, enligt Ulla Hemmi.

Affärsklimatet ser gott ut för utkontrakterande tjänster. Enligt Ulla Hemmi råder det en stor efterfrågan inom området skanning.

– Börsoron påverkar inte tjänstesidan lika mycket. Här fortsätter konsultverksamheten som vanligt, säger hon.