Analysföretaget Forrester har genomfört en undersökning på 2 300 stora företag med 50 000 användare och noterar att Windows marknadsandel sjunkit från 98,6 procent till 94,9.

Största delen av tappet har gått till Apple, vilket är lite anmärkningsvärt eftersom företagets datorer främst brukar återfinnas i hem och mindre företag. Ökningen på de stora företagen visar sig ligga på tre procentenheter men i början på förra året var marknadsandel å andra sidan bara på 1,2 procent. 
Även Linux-användningen har ökat på kontorsdatorerna, från 0,1 till 0,6 procent.

En annan notering som Forrester Research gör är att Microsoft haft uppförsbacke med Vistautrullningen till stora företag under 2007. Här ligger marknadsandelen bara på 6,3 procent och enligt Forresters analys motsvarar detta ungefär samma andel som tappats på Windows 2000. Det skulle visa på att de som kör XP i stor utsträckning valt att hålla fast vid denna plattform.

– En fjärdedel av företagen överväger att gå över till Vista under 2008 men det kan mycket väl bli så att majoriteten hoppar över Vista och går direkt till Windows 7 som kommer nästa år, skriver Forresters analytiker Thomas Mendel i sin sammanfattning.