Tio länder, bland dem Brasilien, Kanada och Kina, röstade mot att acceptera formatet som har förts fram av Microsoft men fått hård kritik av anhängare till det konkurrerande odf-formatet. Anhängare av odf menar att Microsoft inte har gått tillräckligt långt för att göra ooxml till ett verkligt öppet format.

16 länder lade ner sin röst.

Iso har en hel del arbete framför sig. Bland annat måste det bestämmas vem som ska kontrollera den framtida utvecklingen och förbättringen av standarden.

– Det hade förmodligen varit bättre för världen om den hade gått tillbaka till ritbordet och kommit tillbaka som en Iso-standard om två år, med allt arbete gjort, säger Michiel Leenaars, medlemmen i den holländska standardkommittén som gått ut med resultatet.

Resultatet skulle egentligen inte ha offentliggjorts förrän på onsdagen, men läckte redan på tisdagen ut varpå Iso valde att bekräfta uppgifterna i ett pressmeddelande.

Beslutet är en viktig seger för Microsoft eftersom det öppnar för bland andra myndigheter att börja använda ooxml som standardformat för att lagra information.

Omröstningarna i standardorganisationen Isos medlemsländer har omgetts av stridigheter. I Sverige framkom snart att Microsoft genom att erbjuda "marknadsbidrag" till sina partnerföretag lyckades mobilisera en mängd företag som röstade för formatet. Enligt Microsoft skickades brevet ut av en enskild anställd och ska bara ha gått ut till ett fåtal företag.

Efter en granskning av omröstningen beslutade svenska Sis att lägga ner sin röst på grund av misstankar om att medlemmar kan ha röstat flera gånger.

Fakta

En första omröstning om huruvida Microsofts dokumentformat Office Open xml, ooxml, skulle bli en internationell dokumentstandard eller inte skedde i september 2007.

Resultatet av den omröstningen blev nej. Medlemsländerna lämnade dessutom in 3 500 rekommendationer på hur specifikationen skulle modifieras.

De här kommentarerna inkorporerades i en modifierad version av dokumentformatet under ett möte i Genève i förra månaden. Efter det hade medlemsländerna 30 dagar på sig att rösta om de ville stöda den nya versionen. Omröstningen avslutades i lördags.