Med 75 procent av rösterna vann Microsoft omröstningen om att få sitt dokumentformat antaget som internationell standard. För att vinna behövdes två tredjedelar av rösterna. Resultatet har läckt ut från den holländska standardkommittén, och Iso väntas bekräfta resultatet i dag. I dag är det fyra dagar sedan omröstningen om Office open xml, ooxml, avslutades. Spekulationerna har varit livliga om huruvida formatet skulle godkännas.

Nätet har surrat av rykten om oegentligheter i medlemsländernas omröstningar.

Några medlemmar i den norska tekniska kommittén, som röstade för att ooxml ska bli en dokumentstandard, har protesterat mot den egna kommitténs beslut.
De hävdade att omröstningen inte gick riktigt till och kräver en utredning.

”Beslutet speglar inte vad den stora majoriteten av den norska kommittén tycker. Jag kräver härmed att det norska beslutet skjuts upp i väntan på resultatet av utredningen”, skrev Steve Pepper, kommitténs ordförande, i ett brev till Iso.

Under hela standardiseringsprocessen för ooxml har det kommit rapporter om att Microsoft har försökt påverka omröstningen i de olika medlemsländerna på ett oschyst sätt.
Norges protest betyder sannolikt att debatten om ooxml inte tar slut när Iso meddelar resultatet.

– Det hela blir konstigare och konstigare, säger Andrew Updegrove, en amerikansk advokat som stöder det konkurrerande dokumentformatet odf, till IDG News.
– Jag tror att ooxml kommer att synas i nyhetsflödet ett bra tag framöver.

Fakta

En första omröstning om huruvida Microsofts dokumentformat Office open xml, ooxml, skulle bli en internationell dokumentstandard eller inte hölls i september 2007.

Resultatet av den omröstningen blev nej. Medlemsländerna lämnade dessutom in 3 500 rekommendationer på hur specifikationen skulle modifieras. De kommen­tarerna inkorporerades i en modifierad version av dokumentformatet under ett möte i Genève i förra månaden.

Efter det hade medlemsländerna 30 dagar på sig att rösta om de ville stöda den nya versionen. Omröstningen avslutades i lördags.

Sverige valde att inte delta i omröstningen i höstas. Sverige fick därför inte heller delta i den nya omröstningen.