FRA räknar i sitt budgetunderlag upp en rad områden där myndigheten inte anser sig ha tillräckliga resurser för att göra det man borde. Arbetet med att knäcka krypteringar pekas särskilt ut.

Detta trots att anslagen ökar med tiotals miljoner kronor. Enligt myndighetens egen prognos kommer man under 2008 göra av med drygt 562 miljoner kronor, omkring 50 miljoner mer än förra året. För 2009 strömmar ännu mer pengar in i organisationen: 591 miljoner kronor, enligt FRAs beräkningar.

En stor investering under 2007 var inköpet av den superdator i form av klustrade bladservrar som HP har levererat. Affären omgavs av stor sekretess, men efter att Computer Sweden avslöjat vem köparen är bekräftade FRA att man hade beställt datorn. Enligt väl insatta källor kostade superdatorn omkring 75 miljoner kronor.

Trots att FRAs superdator har en teoretisk beräkningskapacitet som är tre gånger större än Nationellt Superdatorcentrums anläggning kräver FRA att snart få en ny. Att vänta några år är oacceptabelt, slår man fast i budgetunderlaget för 2009-2011. Detta eftersom krypteringsverktyg blir allt enklare att använda för vanliga människor och därmed även för brottslingar och terrorister.

På grund av pris- och löneökningar, skriver FRA, ”kommer denna anslagsökning under perioden 2008-2019 inte räcka till mer än en ytterligare investering i beräkningskraft. Detta innebär att beräkningskraften i praktiken endast kan förstärkas vart sjunde eller åttonde år. Detta är helt otillräckligt.”

FRA vill dock inte gå in på exakt hur mycket anslagen skulle behöva ökas.

– I dagsläget är det svårt att kvantfiera detta med tillräcklig säkerhet för att vi skall kunna uttala oss om anslagsnivåer, utan att det blir lite för mycket spekulation, säger Jan Svenonius, upphandlingschef på FRA och tillägger:

– De konkreta konsekvenserna av den minskade ambitionsnivån kan vi inte kommentera av säkerhetsskäl.

Ett annat område som FRA beskriver som närmast krisartat är informationssäkerhet. Privata företag skriker efter kompetent personal inom detta fält, vilket driver upp lönerna och därmed kostnaderna. Dessutom kan nyckelpersoner komma att rekryteras till näringslivet. ”Personalen är en kritisk framgångsfaktor”, slår FRA fast.

Fakta

FRAs superdator har en teoretisk beräkningskapacitet på 182 teraflops, vilket placerar den högt upp på topplistan över världens största kända superdatorer.
Myndigheten har förnekat att anläggningen ska användas för det kontroversiella lagförslaget som om det blir verklighet skulle innebära att FRA får rätt att avlyssna trådbunden trafik. Däremot har man medgett att den kommer att användas för att knäcka krypton.