I det senaste budgetunderlaget från FRA ställer myndigheten krav på utökade bidrag för att kunna finansiera forskning kring kryptering. Bland annat vill man instifta en FRA-finansierad professortjänst i matematik med inriktning på kryptologi.

Vidare vill man inrätta flera doktorandtjänster vid FRA, något som skulle öppna för att myndighetens egna anställda forskare vidareutbildar sig akademiskt.

Det skulle enligt FRA långsiktigt säkra Sveriges roll som en ledande nation inom området, men även ”gynna signalunderrättelseverksamheten”.

Redan under 2007 har flera ”helt nya kryptosystem identifierats och bearbetats” skriver FRA i sin årsredovisning. Behovet av att kunna knäcka kryptering lyfts fram som ett högt prioriterat område för myndigheten eftersom verktyg för stark kryptering har blivit enkla att använda och allmänt tillgängliga.