Siffrorna kommer från Intel som samtidigt säger att det saknas kompetens inom mjukvaruutveckling för flera kärnor. Detta är ett problem anser bolaget, eftersom det finns pengar att spara.

Att nyttja processorer fullt ut är bland annat viktigt för företags lönsamhet säger Intel. Mindre teknik krävs för att utföra samma uppgifter.

– Att dra fördel av flerkärniga processorer är att öka programs prestanda på ett kostnadseffektivt sätt, säger Doug Davis, chef och talesman på Intel till IDG News.

Även miljön vinner på fler kärnor.

– Fler kärnor i en processor ökar prestandan men sänker elförbrukningen i förhållande till att skruva upp en processors klockfrekvens, säger Doug Davis.

För att lösa problemet har Intel tillsammans med olika mjukvaruföretag skänkt motsvarande 120 miljoner kronor till amerikanska universitet, däribland Berkeley, för forskning och för att utbilda studenter att utveckla för flera kärnor.