Striden mellan Jönköpingsföretaget One to one och Name Navigation har pågått i närmare två år och nått ända till tingsrätten. Detta sedan Stiftelsen för internetinfrastruktur, IIS, i juni 2006 avslog One to ones begäran om att få ta över domännamnet 121.se.

Först efter två dagars förhandlingar i Södertörns tingsrätt kunde parterna enas. Detaljerna kring uppgörelsen är hemliga, men klart är att trafiken till 121.se ska leda till samma sida som 121.nu pekar till, enligt Jonathan Isacsson, vd på One to one.

– Båda parterna har nått en överenskommelse, säger han.

Företagets egen tjänst på 121.nu är en av Sveriges 70 största webbplatser med drygt 150 000 unika besökare i veckan, enligt KIA-index.

Personerna bakom Name Navigation beskriver själva sin affärsidé som att registrera tusentals webbadresser och att utnyttja dessa både för verklig utveckling och så kallade betalda sökningar. Många av företagets domäner är snarlika kända företagsnamn och företaget väckte sommaren 2006 stor uppmärksamhet sedan man registrerat 118118.se, mitt framför ögonen på Eniro.

Att tvister om domännamn går så långt som att ett företag stämmer ett annat inför domstol är mycket ovanligt. Enligt IIS rör det sig bara om ett fåtal fall på flera år, samtidigt som stiftelsen själv hanterar ett 50-tal tvister per år. Inte ett enda domstolsfall har lett till en dom och det är ännu oklart vad som gäller juridiskt kring domännamn.

– Det finns ingenting som visar hur de ska döma, säger Maria Ekelund, informationsansvarig på IIS.

Enligt en undersökning från i höstas består denna typ av fulregistrerade domännamn för 78 procent av tillväxten inom com- och org-domänerna. IIS uppskattar att mellan en och två procent av se-domänerna har köpts för vara så lika företagsnamn som möjligt så att den som har registrerat dem kan tjäna pengar på användarnas felstavningar.

CS har sökt företrädare för Name Navigation utan framgång.