Det är det irländska analysbolaget Statcounter som räknat ut att Apples Iphone och Ipod Touch har gått om Symbian på den amerikanska marknaden när det gäller webbläsare på mobila enheter. Totalt står Apples enheter visserligen bara för 0,23 procent av webbtrafiken i USA men det är ändå den plattform som har störst marknadsandel bland de mobila surfarna.

Lika bra går det dock inte för Apple i resten av världen där Iphone ännu inte fått lika stor spridning. Symbians totala marknadsandel ligger på 0,25 procent, enligt Statcounter.

Även i analysföretaget Net Applications mätningar ligger Iphone och Ipod Touch bra till med 0,19 procent av den globala nättrafiken. Det kan jämföras med bara 0,06 för Windows Mobile, 0,04 för Opera Mini och ynkliga 0,02 procent för Palms webbläsare Blazer.