Den globala klimatförändringen och behovet att minska energiförbrukningen driver fram nya innovativa affärsmodellen.
Det danska energibolaget Dong Energy och datahallsbyggaren Enacos danska verksamhet har ingått i ett framsynt samarbete och erbjuder kunden en möjlighet att betala av den nya datahallen på elräkningen.
Anledningen är att driftkostnaden för den nya hallen är så pass mycket lägre än för den gamla.

Det hela började med att ledningsgruppen på Enaco i Danmark funderade på hur den skulle skapa incitament för att sälja de mest energisnåla, men också dyrare alternativen.
– Vi ville få kunderna att köpa mer energisnåla och miljömässigt bättre system. Men de är samtidigt mer komplicerade och därför dyrare, säger Enaco i Danmarks vd Flemming Carlsen.

Han berättar att de miljömässigt bättre lösningarna kostade cirka 30 procent mer än de billigaste alternativen.
– Vi renodlade idén och tog kontakt med konsulter på Dong Energy som tyckte att det var en bra idé. De gör liknande upplägg för belysningar, el till värmepumpar och så vidare. Bakgrunden är helt affärsmässigt och hittills har tre fyra kunder nappat
på erbjudandet.

Kunderna får alltså betala en lika hög elräkning som före investeringen i ett par år framöver trots att förbrukningen går ner.

När återbetalningen är klar anpassas betalningen av elförbrukningen till den faktiska förbrukningen.
Återbetalningstiden varierar från fall till fall beroende på investeringens storlek, men Enaco räknar med att den inte ska bli alltför lång.

Ett exempel som vd:n Flemming Carlsen lyfter fram är Danmark Apotekerforening som genom investeringar i ny teknik minskat sin energiförbrukning med 48 procent.

Flemming Carlsen besöker Sverige tre fyra gånger i månaden eftersom han sitter med i ledningsgruppen för Enacokoncernen som har sitt huvudkontor i Sverige. Han känner av skillnaden i mentalitet mellan Sverige och Danmark.
– Jag upplever det som att det i Sverige inte finns samma politiska tryck på energi-företagen att spara energi och minska utsläppen.

– Jag tror det beror på att Sverige har en annan tillgång till energi och en annan prisbild. Incitamentet för investeringar i gröna lösningar som medför besparingar är inte lika stort som i Danmark eftersom elen är billigare i Sverige.

Får vi se mer av sådana här lösningar för att öka investeringarna i energisnål teknik?
– Absolut, svarar Flemming Carlsen.
Han räknar upp flera anledningar – en energikonferens 2009 och nya regler för energibesparingar för industri och offentlig sektor.
– Dessutom är det mycket prat om grön it i Danmark just nu.

Fakta

Genom att använda rätt och ny teknik går det att minska energiförbrukningen väsentligt. Här är några exempel på teknik som minskar energiförbrukningen:

Bladservrar. Generellt är de mer energisnål än vanliga.

Virtualisering. Det innebär att flera operativsystem kan samsas på samma server. På så sätt utnyttjas hårdvaran effektivare och man sparar utrymme och energi.

Effektiv kylning. Genom att anpassa kylningen till det exakta behovet och använda den senaste och bästa tekniken går det att spara stora mängder energi.

1. Ett företag beslutar att investera i en ny energisnål datahall som levereras och installeras av Enaco.

2. Före installationen mäts energiåtgången i den befintliga datahallen. Sedan byggs den om med energisnål teknik. Därefter mäts energiförbrukningen igen.

3. Kunden har nu en ny
datahall men betalar
samma elpris som tidigare. Mellanskillnaden mellan
den tidigare energiåtgången och den nya energiförbrukningen betalar löpande av investeringen. Investeringen finansieras alltså av Dong Energy som även tar ut en viss ränta på ”lånet”.

4. Återbetalningstiden ligger på mellan tre och fem år beroende på datahallens storlek och komplexitet. Efter att investeringen är återbetalad anpassas kundens elräkning till den faktiska förbrukningen.