Den nya tekniska undersökningen har bland annat utrett tidsstämplar på filer och huruvida filer på en dvd-skiva, som har anmälts som bevismaterial, överensstämmer med filer på en beslagtagen hårddisk.

Det stod klart när rättegången åter togs upp på onsdagen i Linköpings tingsrätt. Den första rättegången i december fick tas om sedan åklagaren lagt ner två av tre åtalspunkter. Skivbranschens intresseorganisation beslutade sig då för att själv driva åtalspunkten om spridning av musik vidare, vilket gav polisen tid att kontakta Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.

It-forensiker från SKL kan kallas in av polisen när den egna kompetensen inte räcker till. Det kan ge en större tyngd till bevisningen än om den har behandlats av polisens egna tekniker.
SKL fick uppdraget efter att den första rättegången hade genomförts, där försvaret med hjälp av expertvittnen granskade polisens utredning och kritiserade den på en rad punkter. Just tidsstämplarna var ett av de områden som försvaret hade riktat in sig på.

– Uppdragsgivaren frågade efter hur tidsstämplarna fungerade och om det fanns en samstämmighet mellan filer på en dvd och på en dator, säger Jyrki Juntunen, it-forensiker på SKL.

Uppdragsgivaren var i det aktuella fallet polisen i Linköping och utredningen fick hög prioritet.

Även försvaret medger att den nya bevisningen väger tyngre än polisens egen granskning och tolkar beslutet som ett erkännande av den kritik man framfört tidigare.

– Den är bättre genomförd, men den är inte bra. Man har satt upp en egen miljö där man har testat en hypotes, hur (fildelningsprogrammet) DC++ uppför sig, men man har inte testat i den aktuella miljön, säger Morgan Gerdin, den åtalades advokat.

Läs även:
Hårt straff hotar misstänkt storpirat