En professionell utvecklare tillåter inte att dåliga svepskäl stoppar henne från att utföra ett gediget arbete utan vägleds av en yrkesetik.

Det var Joakim Sundéns svar på frågan på utvecklarkonferenser Developer Summit 2008. Men någon yrkesetik att tala om finns inte bland programmerare, enligt Joakim Sundén, till vardags utvecklare på Avega.

– För att uppnå yrkesetik krävs tydliga riktlinjer för hur utvecklare ska jobba, men också en gemensam uppfattning om hur utvecklarens arbete ser ut. Det saknas idag, säger Joakim Sundén.

Med den kunskap och de erfarenhet som utvecklare samlat på sig under yrkets femtioåriga historia finns det inga ursäkter.

– Det är inte varje enskild utvecklares ensak hur hon skriver sin kod. Det skulle vara som om läkaren själv skulle bestämma om händerna skulle tvättas eller ej, säger Joakim Sundén.

Ansvar för resultatet ligger däremot helt och fullt på utvecklaren. Joakim Sundén säger att det är utvecklarens jobb att försvara kodkvalitet lika mycket som det är projektledarens arbete att se till att kundkrav införs och att tider hålls.

För att bli en professionell utvecklare måste programmeraren utföra en rad handlingar. Den första är att undvika att skriva dålig kod eftersom det inbjuder till mer dålig kod. Dålig kod gör också utvecklaren mindre produktiv, den är svår att underhålla och introducerar defekter.

Vidare måste utvecklaren eliminera uppkomsten av defekter, eller buggar som de också kallas. För att kunna göra det krävs metoder. Som testdriven utveckling, kodinspektion, parprogrammering och prototyping.

– Utvecklare inför fem till åtta buggar per timme de kodar. Men studier visar att tillsammans kan metoder som testdriven utveckling och parprogrammering reducerar så mycket som 90 till 97 procent av alla buggar, säger Joakim Sundén.

Även en rad mjuka värden definierar en professionell utvecklare.

– Visa omtanke om kund och kod, sätt stolthet i det ni gör och bry er om affärsidéer, säger Joakim Sundén.

Fakta

Design by Contract: Innebär införandet av krav som ska uppfyllas och vägleder designprocessen, Metod som stiger i popularitet just nu.

Testdriven utveckling: Innebär att utvecklare noga måste tänka igenom vad koden ska göra.

Kodinspektion: Innebär att gå igenom koden och att 60 till 70 procent av alla buggar upptäcks.

Parprogrammering: Innebär att två utvecklare samtidigt programmerar tillsammans och fungerar enligt studier lika bra som kodinspektion för att hitta buggar.

Prototyping: Innebär att ta fram en modell av ett system för att förenkla och illustrera problem. Varning utfärdas för att använda prototypen som grund för det skarpa systemet.