Men finns det också något som heter ”reda siffror”?

Eller heter det kanske ”rena pengar” och ”rena siffror”?

Reda är ett ord med slingrig historia. Som adjektiv lever det bara i fasta uttryck som ”reda pengar”.

Men ordet har anhöriga som är flitigt i farten.

”Är du redo?”, säger vi.

Vi säger inte ”är du reda?” (fel) – fast så hette det på medeltiden.

”Ha borrmaskinen till reds.” S:et på slutet känner vi igen från andra uttryck. På medeltiden skulle det vara genitivform på substantiv efter ”till”, och i ett fåtal fraser som vi använder ofta – till fots, till sjöss, till havs – har vi inte nött bort det.

”Är du beredd?”

Kommer av tyska ”bereit”, som är en nära släkting till reda och redo.

Många skribenter verkar tro att ”reda pengar” betyder ’riktiga pengar’ eller ’rejäla pengar’, men det är alltså ’pengar som finns till hands’.

Att betala i reda pengar är att betala med pengar som man har redo.

Formen ”redo” är samma ord som ”reda”, fast med en annan vokal på slutet. A:et har troligen glidit över till ett mer o-liknande ljud för tydlighetens skull.

Det är alltså ingen medeltida böjningsform, till skillnad från en del andra ord som fått ett o på slutet, som ”i så måtto” och ”göra upp i godo”.

Om ordet reda får dig att tänka på ridning har du tänkt rätt.
Den som på medeltiden var ”redha” satt till häst och var färdig att ge sig av. Redo och beredd. En väg kunde också vara redha – då var den redo för ritt.

”Reda” har vi kvar som substantiv i frasen ”ordning och reda”. Att ha reda bland sina saker innebar från början att man visste var man hade dem, så att man snabbt kunde ta fram dem. Man hade sakerna till reds.

Kan man då säga ”reda siffror”? När jag söker på Google hittar jag 668 sidor som använder det uttrycket. (Det finns över 16 000 sidor med uttrycket ”reda pengar”.)

Troligen har många som skriver inte helt klart för sig vad ”reda” egentligen betyder.

Men det behöver inte vara fel. Man kan tolka uttrycket analogt med ”reda pengar”.

I stället för att ha pengar till reds har man siffror till reds.

Om jag kan belägga det jag påstår med statistik eller bokföring som jag, om någon begär det, kan visa upp omedelbart, så bör jag kunna kalla det för ”reda siffror”.
”Rena pengar” ser jag allt oftare.

Ibland verkar det som en folk­etymologi – skribenten har försökt få fason på den svårtolkade formuleringen ”reda pengar”.

Men om ”rena pengar” ska ha existensberättigande måste det betyda något annat än ”reda pengar”.

Det är väl två betydelser av ”ren” som är aktuella.
Den ena är ren i motsats till smutsig, det vill säga ohederlig. Vi vill ha rena pengar, inte svarta pengar.

Den andra är ren i motsats till uppblandad. Vi vill ha rena pengar, inte skuldsedlar.

Och i det fallet blir det rätt liten skillnad mellan ”reda pengar” och ”rena pengar”.

I så fall vill jag förorda ”reda pengar”.

Om du kan välja vilken form du vill, välj den som har djupast rötter i språket.