Analysföretaget IDCs rapport över serverförsäljningen 2007 visar att företagen genomfört stora investeringar i servrar under året och då särskilt på kraftfulla servrar för datahallar.

– Även om virtualisering borde innebära en minskad försäljning är det många företag och organisationer som har uppgraderat kapaciteten i sina datorhallar och moderniserat sin infrastruktur, säger Staffan Söderman, analytiker på IDCs svenska kontor.

Hur går det ihop med att tekniker som virtualisering och program som tjänster, saas, borde göra att försäljningen av hårdvara går ned?

– Vi ser en dämpad försäljning av x86-servrar medan omsättningen ökar för de stora servrar som krävs för virtualisering, säger Staffan Söderman.

Trenden är att servrarna blir större och större men samtidigt mer miljövänliga. Stordatorer och servrar förses med oerhört många processorer för att kunna klara allt fler uppgifter, samtidigt som alla vill ha kompakta och strömsnåla enheter.

Patrik Carlsson, driftansvarig på Gävle högskolas it-avdelning, berättar att de precis investerat en halv miljon kronor i en ny server från IBM.

– Vi är tilltalade av deras koncept med mikropartitionering och på den server som vi nu har köpt räknar vi med att kunna köra ett 20-tal virtuella servrar. Det innebär att vi kan minska antalet fysiska servrar och dra ner på våra elkostnader, säger Patrik Carlsson.

IBM hör till de företag som satsat mest på riktigt stora servrar under senare år och då inte minst på de stordatorer som många ansett borde kunna bytas ut mot x86-servrar.

IBMs första modell kom re­dan 1964 och fortfarande finns det minst 10 000 stordatorer i drift runt om i världen.

Enligt IBMs uppgifter har en stordator av modell z10 prestanda som motsvarar 1 500 x86-servrar (de som har processorer från Intel eller AMD).

IBM hävdar dessutom att z10 ger 85 procent lägre energikostnader och tar 85 procent mindre plats än de x86-servrar som skulle krävas för att få samma prestanda.

Bland de användningsområ­den där stordatorer fått ökande betydelse märks soa-projekt, alltså sådana som bygger på tjänsteorienterad arkitektur.

Det framkommer i en nyligen genomförd undersökning bland medlemmar i Share, den största användarföreningen för IBMs kunder.

30 procent av de medlemmar som arbetar för företag med mer än 10 000 anställda säger att uppemot 75 procent av företagens data administreras av stordatorer. Och på dessa företag pågår flera stora soa-projekt.

– Många av våra program som behövs för soa är sådana som vi kör på stordatorer och System z är ett helt oumbärligt system för detta, säger Pamela Taylor, en av dem som deltagit i den undersökning som Unisphere Research genomfört.

Fakta

Serverförsäljningen skulle öka 5,2 procent i rena pengar, enligt IDCs prognos. Det verkliga resultatet blev en ökning med 10,4 procent för x86-servrar.
Prognosen låg på 6,6 procent i antal levererade x86-servrar. Med facit i hand blev ökningen 8,3 procent för helåret 2007.
I det här segmentet uppgick försäljningen till 28,7 miljarder dollar. Räknar man in stordatorer och Unixservrar uppgår omsättningen till 54,4 miljarder dollar, alltså ytterligare 25,7 miljarder.
IBM har satsat cirka 1,2 miljarder dollar på stor­datorn z9 och lika mycket på senaste z10. Under förra året inleddes dessutom en satsning för 100 miljoner för att förenkla användningen av stordatorer.