Mikael Strömbäck vill själv inte kommentera sitt beslut eller vad som hänt. Han vill heller inte närmare förklara om han bara lämnar jobbet som utvecklingsdirektör med ansvar för it-funktionen, eller om han helt tänker sluta på Försäkringskassan.

– Vi har beslutat att hänvisa alla sådana frågor till personalchef Bengt Stjernsten. I övrigt har jag inga kommenterar, säger Mikael Strömbäck.

– Att Mikael Strömbäck lämnar sitt uppdrag som chef för it samtidigt som Försäkringskassan it-verksamhet får hård kritik är en ren tillfälligheter och har ingenting med varandra att göra, säger personaldirektör Bengt Stjärnsten.

Han berättar att Mikael Strömbäck kommer att bli kvar på Försäkringskassan fast i en annan roll, där han som direkt underställd generaldirektören kommer att ansvara för att utveckla samverkan med andra myndigheter när det gäller framför allt it-verksamhet.

I ett internt mejl till medarbetarna på Försäkringskassans it-avdelning skriver han att han kommer att sluta sitt jobb som chef för it från och med 1 maj och hänvisar till familjeskäl.
Samtidigt skriver han att hans jobb tas över av Stig Andersson som tillförordnad chef för it.

Mikael Strömbäcks beslut om att lämna sitt jobb som chef för Försäkringskassans it kommer bara en kort tid efter det att myndighetens it-verksamhet kritiserats hårt bland annat skenande kostnader, försenade leveranser och ett konsultberoende.

Anna Pauloff, utredare på Statskontoret påstår i sin kritik att Försäkringskassan håller på att bygga in sig i ett konsultberoende.