Det som har banat väg för utvecklingen inom soa är just sammansmältningen mellan affärer och it, uppger uppger Steve Mills, chef för IBMs programdivision. Därför byter IBM strategi inom sin marknadsföring.

– Affärer och teknik närmar sig varandra på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett maken till. Soa är en otroligt kraftfull idé. Och det är en idé som levererar snabbt affärsresultat genom kostnadsbesparingar, samt långsiktig nytta genom ökad flexibilitet, säger han.

Soa möjliggör lägre utvecklingskostnader, genom att det går fortare och enklare att utveckla system, samtidigt som kvaliteten ökar genom att koden kan användas och testas överallt i ett företag. I september lanserades ett antal branschsspecifika nyckelindikatorer för att låta företag jämföra sig med IBM-definierade, branschspefika bästa praxis.

Nu utvecklar företaget detta koncept och med två indikatorer för finansiell hantering och kapitalhantering. Samtidigt lanserar företaget programkonceptet WebSphere Business Events, som bygger på förvärvet av Aptsoft, som IBM köpte i januari i fjol för en okänd köpesumma

Programmet gör det möjligt att bygga mer komplexa händelsekedjor på IBMs portfölj av servrar och gör det möjligt att exempelvis sätta upp varningstecken. Ett försäkringsbolag kan därmed identifiera när en kund lägger multipla order eller som ofta besöker företagets hemsida.

Samtidigt visar det sig att IBMs katalog för tjänsteorienterade arkitekturer inte infriar förväntningarna. Målet för IBMs soa-katalog Soa Business Catalog var att komma upp till 10 000 tjänster vid förra årets slut. I början av mars var siffran uppe i 6 937 tjänster. Alltså 30 procent färre än beräknat. Därför har IBM bestämt sig för att paketera soa-tjänsterna på nya sätt:

– I stället för att erbjuda mängder av separata soa-funktioner som användarna ska kombinera själva, skapar vi färdiga paket med certifierade tjänster, säger han. Målet att få 10 000 tjänster i soa-katalogen kvarstår, uppger Steve Mills.

Soa är en teknik för att återanvända kod och möjliggöra effektivare hantering av tjänster. Exempel på soa-tjänster är login, valutakonvertering och annat som kan utformas en gång och sedan återanvändas på många ställen i ett företag.

Fakta

Enligt en studie från Wintergreen Research kommer marknaden för soa att omsätta 17 miljarder dollar år 2013. IBM är i dagsläget etta på marknaden, med 64 procent av omsättningen, följt av Oracle/Bea och Tibco med 7 procent var. Enligt Wintergreen hade IBM i fjol 53 procent.