En av Jonathan Zittrains teser är att utvecklingen av Iphone och Xbox hämmar innovationen.

Dessa låsta verktyg förvägrar användarna den frihet som finns i pc:n och den kraft som finns på nätet och som leder till en blomstring inom områden som ekonomi, affärer och konst.

Att Iphone är populär är inte svårt att förstå, anser han. Den är smart paketerad, lätt att använda och tillförlitlig. Problemet är att vi har missat det coola med pc:n och i stället bara fokuserat på det ocoola som kommer med den, som virus, spam, identitetsstölder och krascher.

– Utvecklingen är en konsekvens av friheten som är inbyggd i pc:n. När säkerhetsproblemen förvärras räcker inte löften om ökad säkerhet. Därför finns en risk, om inte cybersäkerheten blir bättre, att det sker ett skifte till ett nytt och slutet internet.

– Ett sådant nät har låsta slutpunkter, som Iphone – som är kontrollerade av tillverkarna, i stället för öppna, utbytbara pc i ett öppet nätverk som driver utvecklingen. Framtiden verkar inte ligga i fria persondatorer, utan i låsta åtkomstverktyg som kontrolleras av nät­verken, säger han.

Han tror inte att pc:n dör ut snabbt. Men han är orolig att även pc:n kommer att låsas och förhindras från att kunna köra fri och öppen källkod, som i dag ligger bakom internets nya funktionalitet.

Om säkerheten inte blir bättre kommer användarna att acceptera olika typer av låsning för att få ökad säkerhet den vägen och lagstiftarna kommer att skynda på processen mot en slutning av nätet.

– Då förlorar vi en hel värld, där mainstreamtekniken kan försvinna, säger han.

I Jonathan Zittrains bok beskrivs framväxten av en pc och hur denna gick om stordatorn och terminalerna som den ledande tekniken på skrivborden. Styrkan i pc:n är att den har utformats för att köra tredjepartsprogram i stället för program som utvecklats av en leverantör.

– Ju fler utvecklare som skriver ny kod, desto mer värdefull blir en dator, säger han. På samma sätt har internet utvecklats, tack vare dess öppenhet och filosofin som går ut på att dela och skapa tillit.

Dagens pc och internet som generativa system är enligt Jonathan Zittrain helt enkelt på väg att försvinna. Med generativa system menar han att systemen kan hantera många typer av uppgifter för många olika ändamål, att de är lätta att hantera, tillgängliga för många och enkla att förändra.

– I stället är vi på väg mot ett status quo, ett tillstånd utan förändring, spår han.

I tredje kapitlet av boken redogör Jonathan Zittrain för alla de ormar, botnets och andra säkerhetshot som har exploderat på nätet under det senaste årtiondet.

Enligt honom kommer en av två saker att ske i framtiden: antingen uppstår ett digitalt ”Pearl Harbor”, en jättelik global kollaps eller så blir internet fullständigt vattentätt ur säkerhetssynpunkt. I båda fallen riskerar pc:n och internet att försvinna som öppna verktyg.

Priset för att säkra nätet blir alltså högt. Om pc:n upphör att vara i centrum för it-systemen kommer i stället de mer restriktiva aspekterna – mer kontroll, övervakning, lagstiftning och slutna protokoll – att lyftas fram.

– Mycket av den öppna tekniken – som fri e-post, värdbaserade tjänster, meddelandehantering, sociala nätverk och sökmotorer – skapades av enstaka individer, inte av stora leverantörer, säger han och fortsätter:

– Samma sak ser vi på innehåll, där internet demokratiserar skapandet av politiska kommentarer, musik och filmer som tidigare var kontrollerade av publicisterna, och musik- och filmbolagen.

I dag kan nya former av uttryck skapas, såväl kulturella, politiska, sociala och ekonomiska som litterära.

– Allt det här hotas om det sker en låsning av internets tekniska infrastruktur. Det leder också till att åtkomstverktygen kan fjärr­kontrolleras av tillverkarna. I dag är det delvis så. Iphone kan exempelvis leta upp och ta bort användarmodifieringar.

Fakta

Titel: The Future of the Internet – and How to Stop It.

Författare: Jonathan Zittrain, professor i Internet Government and Regulation på Oxford University.

Förlag: Yale University Press och Penguin.

... hur tillverkare kan kontrollera åtkomstverktygen:
– På tre sätt: genom design som motverkar viss användning, genom att använda fjärrstyrning och förändra produkter och genom övervakning, där verktyget kan användas för att övervaka dess användare.

... webben 2.0 som ett hot:
– Det gör pc:n till en dum terminal som kör en webbläsare, där alla funktioner och data ligger hos operatören. Slutanvändaren tappar kontrollen över programmet. Google kan exempelvis stänga Google Maps när som helst, vilket påverkar alla tjänster som bygger på konceptet.

... wikipedia som ett sätt att bevara öppenheten:
– Där finns få regler, det har en öppen process för att ändra artiklar och skapar diskussion samtidigt som där finns en kärna av hängivna deltagare. Wikipedia stöder diskussion och samförstånd och innebär ett slags ”netizenship”.