Många känner igen situationen: plötsligt en galning på vägen som kör vingligt, ryckigt och totalt oförutsägbart. Du får ställa dig på bromsen när vingelbilen plötsligt byter fil utan att se sig för. Är föraren stupfull, hög som ett hus, eller bägge delarna? Du kör ifatt för att hytta med näven. När du kommer fram ser du en person med mobilen i handen, helt uppslukad av telefonsamtalet.

Thomas Carlsson, mediachef på trafiksäkerhetsorganisationen NTF, har ofta hört liknande historier. Men han tror sällan på dem.

– Det handlar ofta väldigt mycket om tyckande. Förr skyllde många allt som hände i trafiken på "den där gubben med keps". Nu skyller man på mobilpratare i stället, säger han.

Värre med bananer
Det finns så många viktigare, men mindre iögonfallande saker som kan sänka koncentrationen mer vid bilkörning än mobilprat. Exempelvis att skala en banan, argumenterar Thomas Carlsson.

Men faktum är att ingen vet hur många trafikolyckor som orsakas av bilförare som är upptagna av att prata i mobilen i stället för att köra bil. Det finns inte ens en entydig bild av hur stor risken med mobilprat är.

En brittisk forskningsstudie slår fast att mobilprat under bilkörning trafiksäkerhetsmässigt kan vara jämförbart med att vara berusad precis över den brittiska rattfyllerigränsen på 0,8 promille. I Sverige är rattfyllerigränsen 0,2 promille.

Men enligt en annan forskningsstudie är distraktionen från mobilsamtal inte särskilt stor, närmast jämförbar med att göra en komplicerad kanalinställning på bilradion.

I snart sagt hela Västeuropa har mobilerna bedömts vara så stora riskfaktorer i trafiken att man gått in och reglerat användningen med speciallagstiftning. Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, är exempel på länder med lagar som förbjuder mobilprat utan handsfreeutrustning under bilkörning.

Björn Hamilton, m, är ledamot i riksdagens trafikutskott som ansvarar för trafiksäkerhetsfrågor. Han tycker det är väldigt olyckligt att Sverige är nästan ensamt om sin linje.

– I Sverige brukar vi ju vara snabba på att förbjuda saker, men i just den här frågan har det konstigt nog blivit tvärtom. Jag tycker att man bör se över den här frågan igen. Om det leder till att man lagstiftar om handsfree eller rent av förbjuder användning av mobiltelefon vid bilkörning överhuvudtaget, det vill jag inte ha någon uppfattning om, säger han.

Moderater var emot
Men Hamilton är rätt ensam om att tycka så i trafikutskottet. Under de senaste åren har utskottet nobbat motioner på löpande band från riksdagsledamöter som kräver handsfreelagstiftning. Enligt utskottets protokoll är moderaterna det enda parti som delvis opponerat sig. Övriga partier säger blankt nej till en handsfreelag, alltid med samma motivering:

Vägverket har i den största vetenskapliga undersökning som gjorts på området visat att olycksrisken inte minskar för att man använder handsfree under bilkörning.

Undersökningen fick ett enormt genomslag i det svenska trafiksäkerhetsetablissemanget när den presenterades i augusti 2003. Trafiksäkerhetsorganisationen NTF som tidigare argumenterat för en svensk handsfreelagstiftning vände på en femöring och bytte åsikt när Vägverkets undersökning kom.

– Den visade att det är mobilpratandet i sig som kan ta koncentrationen från bilkörningen. Inte om man har handsfree eller ej. Det är knappt någon som kräver lagstiftning längre, säger Thomas Carlsson, NTFs mediachef.

Därför skulle en handsfreelag bli ett slag i luften som inte höjer trafiksäkerheten, menar NTF. Men alla har inte låtit sig övertygats lika lätt av Vägverkets forskningsresultat.

Båda händerna på ratten
– Vi har vår ståndpunkt klar. Det är bekvämare och med största sannolikhet säkrare att använda handsfreeutrustning vid bilkörning. Vi tycker att man bör ha båda händerna på ratten när man kör. Det är vad vi alla fått lära oss i bilskolan, säger Sven Johansson, försäljningsansvarig för mobiltillbehör på Nokia Sverige.

Och i riksdagen fortsätter rader av enskilda riksdagsmän att kräva en handsfreelag. Kristdemokraten Annelie Enochson har under flera år skrivit motioner i frågan.

– De har avslagits allihop i trafikutskottet. Men jag ger mig inte. Jag har skrivit en ny motion i år igen där jag föreslår att man åtminstone ska ha en handsfreeregel för yrkesförare. Jag tycker att det känns väldigt otäckt när man ser exempelvis busschaufförer som sitter med mobilen i ena handen när de kör, säger hon.

I år får hon sällskap av bland andra två folkpartister som skrivit motioner med liknande krav. Även socialdemokraterna Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson skrev en motion efter att Britt-Marie Lindkvist blivit påkörd utanför riksdagshuset av en bilist som pratade i mobilen. Bilisten hade stannat vid ett övergångsställe, men var så okoncentrerad att han råkade släppa kopplingen. Och så var olyckan ett faktum.

Något måste vara fel
Gemensamt för samtliga riksdagsmotioner är att de trots Vägverkets forskningsresultat utgår från att det är självklart att man kör säkrare med handsfree. Då kan bilisten ju använda båda händerna för att köra bilen.

– Det är en trafikfara att tala i mobilen och köra bil med bara en hand. Det borde inte vara tillåtet, säger Yilmaz Kerimo, s, som tillsammans med partikamraten Tommy Waidelich motionerade om en handsfreelag förra året.

– Om vi är nästan det enda land som inte har en sådan här lag så kan man misstänka att det är något fel. Det är inte bra helt enkelt, säger Yilmaz Kerimo.

Innehållet avgör
Chris Patten är forskare på Vägverket, expert på människa-maskininteraktion och en av de ansvariga bakom Vägverkets forskningsrapport. Han menar att riksdagsmännen har fel. Det finns inget vetenskapligt stöd för att olycksrisken ökar endast på grund av att man har en hand upptagen av mobilen när man kör.

– Nej, under normala förhållanden blir inte körningen sämre för att du bara använder en hand medan du pratar i mobiltelefon. Det spelar inte så stor roll om du har en eller två händer på ratten. Det är själva mobilsamtalet som gör att man kan tappa koncentration på bilkörningen. Innehållet i samtalet har mycket större betydelse än om man använder en eller två händer, säger han.

Ett mobilsamtal där man exempelvis ombeds köpa en liter mjölk på hemvägen påverkar inte bilkörningen särskilt mycket, medan ett krävande samtal där man exempelvis blir utskälld av chefen kan ha en mycket negativ effekt på bilkörningen, enligt Chris Patten.

Men ökar inte risken om man dessutom kör bilen med en hand under ett "jobbigt" samtal?
– Väldigt marginellt i så fall.

I praktiken är det bara korta stunder man måste använda båda händerna för att köra.

– Om föraren inte kan göra det för att hon håller mobilen i ena handen så kompenserar hon oftast genom att avsluta samtalet snabbare, säger Chris Patten.

Inte heller vid plötsliga och oväntade trafiksituationer vinner man något på att använda handsfree. Föraren släpper då instinktivt mobilen för att greppa ratten eller växelspaken. Även här är det mobilsamtalet som sådant som försämrar förarens reaktioner, inte avsaknaden av handsfree, menar Chris Patten.

Ändå säger ni i forskningsrapporten att det är bra med handsfree?
– Ja, det är bra för att det är praktiskt. Framför allt för att du alltid vet var telefonen är . Du slipper leta efter en ringande mobil långt ner i väskan eller jackfickan, säger Chris Patten.

Varför har så många andra länder infört handsfreelagstiftning?
– Jag vill inte spekulera över det. Det finns inget vetenskapligt stöd för sådana lagar.

Även om rapporten visar att mobilprat kan försämra körningen och öka risken för olyckor är det inte motiverat att totalförbjuda mobilen i bilen, menar Chris Patten:

– Trafiksäkerhetsvinsten blir så oerhört mycket större på att i stället exempelvis öka bältesanvändningen och minska rattfylleriet, avslutar han.

Fakta

n Det finns inget vetenskapligt stöd för att bilkörning blir säkrare med handsfree till mobilen, enligt svenska trafiksäkerhets-forskare.
n Men den ståndpunkten gäller inte i Japan där det sedan länge finns lagkrav på handsfree. Lagen kom till efter att två japanska forskare 2001 visade i en undersökning att bilförare som talade i mobilen körde klart sämre utan handsfree.
n Det refereras till de japanska undersökningsresultaten i ett av underlagen till Vägverkets undersökning.
n Chris Patten på Vägverket säger att han inte känner inte till alla detaljer kring undersökningen, men han pekar på att en förkrossande majoritet av alla undersökningar som gjorts på området tvärtom visar mycket små skillnader mellan att använda handsfree och att inte göra det.

Här är några exempel på hur bilförare kan påverkas av att tala i mobiltelefon samtidigt som de kör bil, enligt Vägverkets genomgång av tidigare forskningsresultat:
n Ökat tunnelseende. Föraren blir mindre uppmärksam på vad som händer på sidorna.
n Minskat antal ögonrörelser.
n Förare bromsar hårdare när de pratar i mobilen.
n Förarnas förmåga att hålla sig i sitt eget körfält minskar och antalet rattrörelser ökar.
n Reaktionstiden för att upptäcka viktiga saker i trafiken ökar från 50 till 400 millisekunder, alltså en åttadubbling. Reaktionstiden för att upptäcka en framförvarande bil som saktar ner ökar med 600 millisekunder.
n Ju komplexare ett mobilsamtal är, desto mer minskar koncentrationen på bilkörningen.
Källa: Mobiltelefonerande i trafiken

Här är några exempel på hur bilförare kan påverkas av att tala i mobiltelefon samtidigt som de kör bil, enligt Vägverkets genomgång av tidigare forskningsresultat:
n Ökat tunnelseende. Föraren blir mindre uppmärksam på vad som händer på sidorna.
n Minskat antal ögonrörelser.
n Förare bromsar hårdare när de pratar i mobilen.
n Förarnas förmåga att hålla sig i sitt eget körfält minskar och antalet rattrörelser ökar.
n Reaktionstiden för att upptäcka viktiga saker i trafiken ökar från 50 till 400 millisekunder, alltså en åttadubbling. Reaktionstiden för att upptäcka en framförvarande bil som saktar ner ökar med 600 millisekunder.
n Ju komplexare ett mobilsamtal är, desto mer minskar koncentrationen på bilkörningen.
Källa: Mobiltelefonerande i trafiken