Debatten kring Microsofts dokumentformat office open xml, ooxml, har stundtals varit mycket het.

Den Iso-kommitté som samlads i Oslo förra veckan för att diskutera hur man nu ska gå vidare med de två dokumentstandarderna ooxml och open document format, odf, möttes av kraftiga och högljudda protester, skriver ZDnet.co.uk.

– Vi som deltar på det här SC 34-mötet vill göra det klart att vi djupt beklagar de personliga påhopp som har gjorts under standardiseringsprocessen de senaste månaderna. Vi tror på att standarddebatter alltid ska genomföras med respekt för alla parter, även när de är djupt oense.

– Vi kräver att alla organisationer som är involverade i standardiseringen ska stödja det här synsättet och avstå från att initiera eller delta i några sådana personliga attacker, skrev kommittén i ett öppet brev efter mötet.