De ville stänga in sina kunder i begränsande och hutlöst dyra tjänster, och de hade pekat på en rad fördyrande tekniklösningar.

Resultatet blev en djup besvikelse som kraschade mobilbranschen under några år.

Det är nästan nio år sedan nu. Jag och Christian Forsberg hade skrivit klart vår bok om mobila lösningar för företag (”Pocket PC Development in the Enterprise”). I de inledande kapitlen reagerade vi mot beskrivningen av ett ”mobilt internet” som en stängd lekplats för mobiloperatörer, och mot fokuseringen på sms- och wap-tjänster som befann sig alltför långt ifrån den riktiga webben.
I stället ville vi fokusera på webbstandarder, internetbaserad kommunikation och standardverktyg för utvecklaren.

I dag är det få saker som glädjer mig mer än att samtala med operatörerna. På konferensen ”Mobilitet och trådlösa system”, som nyligen hölls på Grand Hotel i Stockholm, ledde jag en paneldebatt med de stora operatörerna.

Alla var samstämmigt fokuserade på att erbjuda den bästa anslutningen till internet och möjliggöra åtkomst till webb­aserade tjänster från vem som helst på nätet. Slutenheten är äntligen borta.

I måndags skrev Sverker Brundin, CS teknikredaktör, om operatörernas musiktjänster som fortfarande är låsta lekplatser. Inlåsning av webbtjänster är tveksam, men det bör stå operatören fritt att låsa in vad som helst så länge användaren har åtkomst till hela webben och kan nå fria alternativ.

Min analys från början av 2000 har visat sig hålla, med undantag av en punkt. Jag har haft fel om sms. Sms-trafiken växer och växer, trots att kommunikationsmedlet inte har något med internet att göra.

Med allt smartare och internetuppkopplade telefoner hade jag väntat mig en övergång från sms till en internetbaserad kommunikation. Det enda skälet som ligger i vägen verkar vara att operatörerna skulle förlora en viktig intäktskälla, men webben brukar ju vara rätt okänslig för sådana skäl.

Till dess att sms:en finner sin väg ut på nätet finns det många enkelt realiserbara funktioner att dra nytta av som företag, i gränslandet mellan befintliga internetbaserade funktioner och sms.

Jag har byggt en Dotnetbaserad internetbrygga till Telenors kompetenta sms-plattform och kan nu förlänga allt från beslutsstöd och crm till wikier och bloggar till och från mobiltelefoner med sms.

Vi startade vår årliga friskvårdstävling i måndags. Team mot team och vi sms:ar in träningsaktiviteter, och följer upp resultatet på intranätet.

Nytta möter nöje. Sms möter webben, och på vägen finns en operatör som har koll.