– Vi anser att detta är ett strategiskt agerande av Telia som syftar till att företaget ska kunna vinna kunder för ip-tv samtidigt som dess konkurrenter blockeras, de kommer inte in på marknaden, säger David Troeng, chef för konkurrensavdelningen på Post- och telestyrelsen, PTS.

I dagsläget har Telia över 300 000 ip-tv-abonnenter, cirka 30 procent av företagets adsl-abonnenter. Det snabba genomslaget för ip-tv i adsl-näten ändrar nu konkurrensläget på marknaden.

Adsl är den största bredbandstjänsten i Sverige och i juni 2007 fanns 1,6 miljoner abonnenter. PTS spår att adsl når cirka 2,3 miljoner abonnenter 2011.

– PTS bedömer att bredbandsoperatörer behöver kunna erbjuda ip-tv för att vara konkurrenskraftiga på bredbandsmarknaden i Sverige, säger David Troeng.

Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2, håller med:

– Tele2 anser att Telias agerande är skandalöst. De blockerar marknaden för konkurrenterna och erbjuder samtidigt ip-tv gratis. Därmed får företaget en stor volym abonnenter och när marknaden till slut öppnas har det lagt beslag på huvuddelen av de möjliga kunderna, säger han.

– Tele2 vill gå ut med ip-tv när domstolarna fattat beslut som ger oss möjlighet att konkurrera med Telia om alla adsl-anslutna abonnenter.

Ola Hansson, chefsjurist på Telenor Sverige, gör samma bedömning:

– En stor del av den svenska marknaden för ip-tv är i dag stängd för oss, säger han.

Det striden egentligen gäller är Telias skyldighet att erbjuda en grossisttjänst som kallas bitströmsaccess. När konkurrenterna får tillgång till bitströmsaccess i Telias nät kan de relativt enkelt, och framför allt billigt, nå alla adsl-abonnnenter med ip-tv. Tele2, Telenor och andra operatörer vill ha en sådan lösning.

Telia säger nej till att erbjuda bitströmsaccss och vill erbjuda en annan teknisk lösning som är dyrare och inte går att motivera ekonomiskt för mer än cirka 35 procent av de svenska hushållen, framför allt i stora och medelstora städer.

PTS beslöt 2004 att Telia är skyldigt att erbjuda grossisttjänsten bitströmsaccess. Telia överkagade beslutet men domstolen fastställde företagets skyldighet i februari 2007. Men det visade sig att Telia bara erbjuder bitströmsaccess som inte ger stöd för ip-tv.

– PTS beslutade den 3 december 2007 att Telia är skyldigt att erbjuda bitströmsaccess så att andra operatörer får möjlighet erbjuda ip-tv, ip-telefoni och ip-vpn med garanterad kvalitet, säger David Troeng på PTS som pekar på att i bland annat Italien erbjuds en sådan tjänst.

Telia har sedan överklagat beslutet.

– Vi hoppas att domstolarna nu snabbt för detta till slutlig prövning. Vi hoppas att Telias konkurrenter senast under 2009 får tillgång till bitströmsaccess, säger David Troeng.

Nyligen har Telia presenterat en plan för funktionell uppdelning av verksamheten för att tillmötesgå konkurrenternas krav. Men frågan om bitströmsaccess kommer inte att lösas på detta sätt eftersom denna mycket viktiga tjänst inte ligger i det separata bolag som ska sälja grossisttjänster.

– Vi delar inte PTS bedömning att det med nuvarande tekniska lösning och kapacitet går att erbjuda en bitströmstjänst som möjliggör för andra operatörer att tillhandahålla en tv-distributionstjänst liknande den som Telia det senaste året har byggt upp, säger Jan Sjöberg, presschef på Telia.

– Att skicka en ip-tv-kanal genom nätet är tekniskt möjligt men att tillhandahålla ytterligare en kommersiellt intressant grossisttjänst för tv-distribution, som innebär distribution av flera programpaket innehållande flera tiotals tv-kanaler, låter sig inte göras lika lätt.

– Pts föreläggande innehåller dessutom krav inom andra områden, till exempel det märkliga att Telia ska tillhandahålla bitström även på andra nätägares nät som gör att en prövning av beslutet är nödvändig, säger Jan Sjöberg,