Förra året omsatte e-handeln i Sverige nästan 18 miljarder kronor. Enligt en undersökning från informationskampanjen Surfa Lugnt skulle siffran kunna vara betydligt hägre. 63 procent är oroliga när de ska handla med kontokort på nätet. Av dem avstår var fjärde person helt från e-handel.

Ett annat orosmoln är utbrett främst hos yngre internetanvändare. Av de tillfrågade i åldern 18–34 år har 13 procent hittat information om sig själva på webben som de önskar inte fanns där, och var femte har lagt ut information om sig själva som de i efterhand ångrat.

I samma åldersgrupp kan var fjärde känna oro för att vara medlemmar i sociala nätverk som Facebook, men det får dem ändå inte att avstå från att delta.

Fakta

Undersökningsföretaget Zapera har på uppdrag av Surfa Lugnt undersökt svenskars tillit till internet. 1012 svenskar mellan 18 och 64 år har intervjuats via webbenkäter. Deltagarna använder alla internet minst en gång i veckan.