– Vi ser bara ett fåtal stora offshoring-affärer från Sydeuropa, eftersom företagen fortfarande testar och ökningen går långsamt, säger Sudin Apte, analytiker på Forrester, till IDG News.

Oron för att USA ska gå in i en lågkonjunktur gör att indiska outsourcingföretag börjar fokusera på den Väst- och Sydeuropa för att minska sina risker.

Företag som Infosys Technologies har startat ett antal kontor i Europa för att erbjuda större närhet för sina europeiska kunder. I dagsläget står USA för 60 procent av intäkterna från indiska outsourcingföretag. Affärerna från Europa är ännu inte tillräckligt stora för att kompensera för den nedgång som sker i den amerikanska finanssektorn, uppger Forrester.

Europeiska företag insisterar fortfarande på att företagen ska ha lokal närvaro i deras hemländer, även när det handlar om att lägga ut jobb som exempelvis programutveckling, som inte kräver ingående kunskaper i företagens lokala språk. I de flesta länder, exempelvis Tyskland, har företagen svårigheter att få den indiska personalen på plats för längre kontrakt på grund av lokala regler.

Även om amerikanska och brittiska företag är villiga att ändra sina system och processer för att stödja outsourcing, ställer många europeiska företag ännu högre krav. Till exempel så kräver franska leverantörer att leverantören helt anpassar sina leveranser efter företagens behov.