Det kontroversiella lagförslaget om att FRA ska få möjlighet att avlyssna den trådbundna tele- och internettrafik som rör sig över Sveriges gränser ser ut att gå igenom. I juni förra året drev socialdemokraterna igenom en minoritetsbordläggning, som innebär att förslaget vilar i ett år.

Regeringen har inte rört frågan sedan dess. CS rundringning visar nu att förslaget kommer antas av en majoritet i riksdagen när det läggs fram. Samtliga regeringspartier sluter upp i frågan.

Rolf Gunnarsson, m, vice ordförande och huvudman för det borgerliga blocket i försvarsutskottet, säger att ambitionen är att ta upp lagförslaget i försvarsuttskottet i mitten av maj och sedan lägga fram det för riksdagen i mitten av juni, strax innan riksdagens sommarledighet. Om det blir ett majoritetsbeslut antas lagen kunna börja gälla redan 1 juli i år.

– Det kommer att bli samma lagförslag som läggs fram för riksdagen, vi vill inte peta i det för mycket så att det kan ses som ett nytt lagförslag, säger Rolf Gunnarsson.

Han får medhåll av Staffan Danielsson, c, ledamot i försvarsutskottet.

– Min inriktning är densamma, vi vill inte göra en stor remissrunda och riskera ytterligare en bordläggning. Man ska vara medveten om integritetsaspekterna men vi anser att den här lagen behövs.

Socialdemokraterna presenterade förra året en lista på tio förändringar av lagen som de krävde skulle införas. När det inte gick vägen drevs istället en bordläggning igenom. Men nu finns inga möjligheter kvar att stoppa lagen om majoriteten väljer att lägga fram förslaget igen, säger Anders Karlsson, s, ordförande i försvarsutskottet.

– Vill majoriteten driva igenom förslaget så kan de göra det. Vi tycker ju att efter en minoritetsbordläggning, som är en ganska allvarlig åtgärd, borde de komma tillbaks och föra en dialog.

Fakta

Lagförslaget innebär att Försvarets radioanstalt får utökade befogenheter för sin signalspaning. I dag har FRA enbart rätt att avlyssna trafik i etern, som radio- och satellitkommunikation. Med den nya lagen kommer FRA även få avlyssna trådbunden trafik, som telefonsamtal och internetförbindelser.

Kritiker menar att lagen ger FRA för stora befogenheter. Ett argument är att på grund av hur internet är uppbyggt kan trafik som både har sin utgångspunkt och destination inom Sverige ändå passera landsgränserna, exempelvis ett e-brev som spamfiltreras av ett företag i ett annat land.