Bilförare i storstäder känner igen sig: trafiken går i snigelfart på huvudleden. Du tänker att du ska vara smart: du kör av huvudleden och letar dig fram genom sidogator.

Smart? Bara om ingen annan gör likadant. Alltför ofta upptäcker man att trafiken på sidogatorna också rör sig i snigelfart. Där trängs alla de ”smarta” bilisterna.

Gps-navigatorer kan varna för trafikstockningar, men är dåliga på att föreslå alternativa färdvägar som fungerar. De gör samma felbedömning som den smarta bilföraren. Det problemet har forskare på Microsoft Research bestämt sig för att ändra på.

En grupp ledd av Eric Horvitz har utvecklat ett system, Clearflow, som verkligen ska hitta de smarta sidovägarna.
Eric Horvitz berättar att det hela började med att han satt fast i bilkö på väg till en restaurang i Seattle. Han bad sin gps-navigator att visa vägen till restaurangen via små­gator.

– Men det blev etter värre, berättar han i New York Times.

– Alla smågatorna var tilltäppta.

Efter lite funderande kom Eric Horvitz fram till vad som var felet:

– Det slog mig att vi måste ta med alla smågatorna. Vi måste verkligen förstå hela stan.

Ett paradoxalt resultat av Eric Horvitz utvecklingsarbete kan bli att även om trafiken på huvudleden inte rör sig ur fläcken så rekommenderar gps-navigatorn ändå bilföraren att stanna kvar. Det går nämligen inte fortare på smågatorna.

Om systemet föreslår en alternativ resväg ska den verkligen vara bättre – just då. Systemet är en tillämpning av Eric Horvitz specialitet, den variant av artificiell intelligens som kallas för maskininlärning.

Eric Horvitz är en erkänd auktoritet inom området, bland annat är han ordförande i Association for the advancement of artificial intelligence.

Clearflow är ett program som förutsäger trafikintensiteten, base­rat på en teoretisk modell. Det bygger alltså inte på realtidsinformation. Däremot är det tänkt att det ska fungera i samverkan med realtidsinformation från andra system.

Projektet bygger på fyra års datainsamling i Seattle. Anställda på Microsoft har haft gps-mottagare i sina bilar för att samla in data om resvägar och restider för projektet. De samlade in data om 810 000 vägsträckor i Seattleområdet.

Sedan har metoden anpassats till 72 amerikanska städer.

Clearflow tar hänsyn till:
• tid på dygnet
• veckodag
• helgdagar
• väder
• sportevenemang.

De teoretiska resonemangen bakom inlärningssystemet bygger på principer som har tillämpats i helt andra sammanhang, till exempel för hantering av personlig information.

I en artikel om maskininlärning talar Eric Horvitz om två principer som testades i en förstudie till Clearflow, ett program vid namn Jambayes. Han talar om överraskningsdetektion och överraskningsprognos.

Systemet ska förutsäga vad som ska hända även i de fall där det inte liknar något som har hänt tidigare. Och systemet ska kunna förutse vad som blir en överraskning för bil­föraren och informera på ett lämpligt sätt.

Det är inte Microsofts första satsning på gps-navigation.

Företaget har redan en navigationstjänst, Live Search, som också bygger på utvecklingsarbete från Microsoft Research. Men Live Search vet bara vad som händer på de stora vägarna – interstate high­ways.

Clearflow ska integreras i Livesearch och informationen ska troligen också erbjudas till andra företag.

Alla är inte entusiastiska.

Amerikanska Inrix driver en tjänst om förser alla större vägar i USA med trafikinformation. Tjänsten bygger på övervakning i realtid i kombination med statistik: brukar det vara tät trafik på fredagseftermiddagarna så är det väl tät trafik även denna fredagseftermiddag.

Inrix chef Bryan Mistele säger i Seattle Post-Intelligencer att företaget fått erbjudande att använda Clearflow, men tackat nej.

– Ett trafiksystem som förutsäger hur trafiken ska vara är inget som vi behöver eftersom vi redan vet, antingen hur trafiken faktiskt är eller hur den brukar vara denna
dag och vecka, säger Bryan Mistele.

Det betyder inte att Inrix har något emot Microsoft.

Tvärtom – Inrix verksamhet bygger på en annan trafikövervakningsteknik som utvecklats av Microsoft, faktiskt av Eric Horvitz själv. Och Inrix säljer i sin tur trafikdata till Microsoft, som använder det i Live Search.

Inrix och liknande system bygger, bland annat, på att bilar med gps-mottagare hela tiden förser systemet med information om sin position.

Trafikstockningar märks alltså direkt.

Det finns också sensorer vid vägkanten som mäter hur många bilar som passerar.

Fakta

Ett nytt system för gps-navigering i biltrafik, utvecklat av Microsoft Research. Systemet bygger på kartläggning av trafikmönstren på alla vägar i ett storstadsområde, även småvägarna. Det ska därför kunna ge tips om alternativa körvägar vid trafikstockningar, men också kunna råda bilföraren att stanna kvar i bilkön om det inte finns någon alternativ körväg som är snabbare.