Problemet med it-strategierna är att de inte är sammankopplade med företagets övergripande strategi. Detta anser mer än en fjärdedel av de it-chefer på ett 20-tal svenska företag som deltagit i en europeisk undersökning utförd på uppdrag av Progress Software.

– Slutsatsen man kan dra av detta är att det klassiska problemet med gapet mellan ett företags it-avdelning och övrig verksamhet är större än man tidigare trott, säger Anders Båth, Progress Softwares Skandinavien-chef.

Sverige är ofta i topp i undersökningar när det gäller it- och telekomanvändning, något som inte säger mycket om hur bra vi verkligen är på de områdena, enligt Anders Båth.

– Den typen av undersökningar ger en rätt ytlig bild. I Norden har vi slagit oss lite för bröstet i tron att vi är så duktiga på teknologi när vi i själva verket är mycket sämre, säger han.

Studien är gjord för att på djupet gå in på hur företag jobbar på it-avdelningarna. Bland annat visar den också att bara 26 procent av de tillfrågade svenska it-cheferna anser att deras it-system har möjlighet att hantera och svara på förändringar i affärsverksamheten.

Undersökningen presenteras i sin helhet under veckan.

Fakta

Progress Softwares undersökning bygger på intervjuer med företag i ett antal länder i Europa. De svenska företag som deltagit som alla omsätter mellan 3 och 30 miljarder kronor.