Den så kallade 29-gruppen, EU:s arbetsgrupp för dataskydd, där också den svenska Datainspektionen ingår, tycker inte alls om förslaget att lagra all tele- och internettrafik.

I ett skriftligt yttrande till kommissionen säger 29-gruppen att förslaget inkräktar på den grundläggande rätten till förtrolig korrespondens. Om förslaget skulle antas skulle det leda till att tele- och internetoperatörer för första gången skulle tvingas att lagra miljarder uppgifter om alla medborgares tele- och internettrafik.

Enligt yttrandet är hotet från terrorister inte ett tillräckligt skäl för att införa en allmän obligatorisk lagring av uppgifter. Införs trots allt förslaget bör syftet vara att motverka terrorism och grov brottslighet, inte "allvarlig bottslighet", som formuleringen nu är utformad.

29-gruppen säger också i yttrandet att förslaget till viss del strider mot artikel åtta i europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Hemlig övervakning enligt den föreslagna modellen riskerar dessutom att underminera förtroendet för det demokratiska samhället.

Förslaget lades första gången fram av ministerrådet efter Madridbombningarna våren 2004 och har under 2005 blivit starkt omdebatterat. Justitieminister Thomas Bodström tillhör förespråkarna, men det finns många kritiker i bland annat EU-parlamentet. Kommissionen lade i somras fram ett eget, mildare förslag, som röstades igenom i av parlamentets justitieutskott i slutet av november. Hela parlamentet ska rösta i frågan den 12 december.