Linux är populärt på företagsservrar, men i hemmen går det trögt. De ledande Linuxleverantörerna Red Hat och Novell meddelade båda nyligen att de inte satsar på Linux i hemmen.

Enligt analysföretaget Radar Group International har Linux en marknadsandel på tre procent på skrivborden i de svenska hemmen, vilket kan jämföras med 93 procent för Windows och fyra procent för Mac OS X. Undersökningen gjordes i oktober 2007 och innefattade 500 hushåll och småföretag som sköts från hemmet.

Det finns inte mycket som tyder på att Linux kommer att öka.

– Vi tror på en svag utveckling för Linux på konsumentmarknaden på ett par års sikt. Vi tror på en viss tillväxt bland teknikintresserade, men den ökningen kommer inte att ge något större avtryck på marknadsandelarna, säger Hans Werner, vd på Radar Group i Sverige.

Werner ser främst två anledningar till att Linux inte kommer att öka i hemmen.

– Den första anledningen är låg kompatibilitet med program och utrustning, som skrivare, som används i hemmiljö. Det skapar missnöje och en mycket kostsam support för leverantörerna.

Den andra anledningen är att Linux inte anammats i distributions- och säljleden, vilket gör det svårt att nå konsumenterna.

– Det finns inte någon kostnadsvinst som driver marknaden för Linux i säljledet. Eftermarknadsprocesser och missnöjda kunder skapar merkostnader som äter upp skillnaden mellan alternativen.

Att konsumentmarknaden kräver en speciell hantering bekräftas av Michael Chen, marknadschef på Red Hat.

– Man behöver en annorlunda hantering av support och andra program för en skrivbordsmiljö för konsumenter, säger han till IDG News.

Fakta

Red Hat satsar på att lansera Linuxdistributionen Red Hat Global Desktop om några månader. Den är avsedd för återförsäljare i länder som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Novell hävdar att gratisdistributionen Opensuse har två miljoner användare och blir allt hetare bland privatpersoner som föredrar Linux.