Det pågår en konsolidering på affärssystemssidan i de svenska företagen. Färre och färre affärssystem blir gångbara, bland annat beroende på att supporten för de mindre systemen försvinner.

– Det är en mer begränsad flora som är ”alive and kicking” i dag. Företagen flyttar inte gärna över, men försvinner supporten tvingas de göra det, säger Nils Molin, analytiker på IDC.

Han konstaterar att det är globala jättar som tar över efter de lokala aktörerna – men små lokala spelare har i många fall inte ens ambitionen att tillhandahålla ett fräscht program.
– Ett företag som Visma, till exempel, köper upp små affärssystemsleverantörer och håller dem vid liv men tillhandahåller inga nya funktioner utan satsar kanske på helt andra system när det gäller nyförsäljning.

Det finns flera svenska företag där den här processen är i full gång. Skogskoncernen Stora Enso till exempel. Den har under de senaste åren sjösatt ett SAP-projekt, som nu börjar bli klart.
– Vi har vuxit kraftigt och det innebar att vi hade ganska många system, varav flera var egenutvecklade, berättar it-chefen Allan Karlsson.

– Vi bestämde oss för att satsa på SAP och är i stort sett klara med det.
Affärssystemen är centrala i stora koncerner och att få användarna att ställa om är inte alltid helt enkelt. Det har Stora Enso fått erfara.

– Det finns säkert de som tycker att det var bättre förr, i varje fall i början. Det fanns detaljer i de gamla systemen som de saknar, säger Allan Karlsson.
– Det här var ju system som de jobbat med i kanske 20 år. I början upplever användarna det som krångligt att byta, men i slutändan kan det ändå bli riktigt bra.

ABB är ett annat företag som standardiserar just nu. Cio:n Jens Nielsen berättar att varje enskild enhet inom koncernen tidigare haft beslutanderätt över sitt affärssystem, men att globaliseringen ställer krav på en konsolidering. Nu samlar koncernen ihop systemen och standardiserar på SAP.

– Vi håller på att driva igenom ett projekt som heter One simple ABB. Det går ut på att konsolidera de administrativa processerna och kunna använda vår information på ett bättre sätt. Här är en konsolidering av erp-systemen till SAP en del.

Hela projektet One simple ABB påbörjades 2002. Själva affärssystemskonsolideringen började 2006 och nästa
år ska alla projekt vara klara.
– Nästa steg på resan är sannolikt dokumenthantering, där det finns ett stort behov av ökad struktur och sökbarhet.

Sören Janstål, affärssystemsanalytiker på DPU Research, känner igen den här trenden. Han hävdar att marknaden kommit in i en ny fas:
– Den här marknaden blir mogen som alla andra och då är det de stora som tar över. Hittills har det här varit en entreprenörsmarknad.

Fakta

Affärssystemen blir allt mer avgörande för företagens överlevnad, visar en undersökning från tidningen CIO Magazine. Mer än 85 procent av beslutsfattarna anser att affärssystemen är centrala och avgörande för deras affärer till en nivå där de inte kan leva utan dem. Undersökningen är framför allt fokuserad på små och medelstora företag.