EU-kommissionens översyn av regleringen på telekommarknaden är i full gång och för första gången har frågan om nätverks­neutralitet tagits upp på högsta politiska nivå. I kommissionens förslag finns två punkter som kan rita om kartan för hur operatörerna får behandla trafiken på nätet.

Den ena handlar om att operatörerna ska tvingas att öppet deklarera om och hur de hindrar abonnenten från att distribuera lagligt material. Även diskriminering av en viss applikation eller tjänst ska enligt förslaget tydligt deklareras. Den andra går direkt på kärnfrågan och öppnar för att myndigheterna ska kunna ingripa i operatörernas verksamhet genom att tvinga fram en lägsta kvalitetsnivå på tjänsterna och därmed sätta stopp för orimlig diskriminering av datatrafik.

Formuleringarna är dock vaga och det finns stort utrymme för tolkningar.

– De blir en mardröm att tillämpa. Det talas om att sätta en lägsta kvalitetsnivå, och det är oklart om denna lägstanivå blir hög nog att få verkan, säger Henrik Nilsson, jurist på den it-specialiserade advokatbyrån Bird & Bird.

Förslagen är just nu på remiss i medlemsländerna och privata aktörer har möjlighet att komma med synpunkter. Rundan väntas vara avslutad under första halvåret 2009.

I debatten finns två läger: Operatörerna som vill vara fria att styra trafiken för att garantera att specifika tjänster håller hög kvalitet och skydda sina nät från överbelastning. Innehållsleverantörer, som till exempel Google och dess videotjänst Youtube, är däremot måna om att deras bandbreddskrävande affärsmodell inte missgynnas av operatörerna.

Men frågan om att reglera hur operatörerna hanterar trafiken är både kontroversiell och komplicerad. Inte ens bland dem som är måna om att behålla ett neutralt internet är alla övertygade om att reglering är rätt väg att gå.

– Reglering tenderar att frysa utvecklingen och hindra nya affärsmodeller. Samtidigt kan det finnas goda skäl att styra upp reglerna, säger Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Fler innehållsleverantörer i USA har lobbat för att regeringen genom lagstiftning ska tvinga operatörer att
förhålla sig neutralt till alla data.
Kabeloperatören Comcast fått massiv kritik för att ha prioriterat ner viss fildelningstrafik i sina nät, något som har fått den amerikanska telemyndigheten FCC att överväga hårdare reglering.

Demokraternas presidentkandidater, Barack Obama och Hillary Clinton, har båda uttalat sitt stöd för lagförslaget.

Fakta

Nätverksneutralitet innebär att internetoperatörer hanterar all datatrafik på samma sätt, oavsett vem som sänder, vem som tar emot den och vilken typ av data det handlar om. Det betraktas som en av de mest grundläggande principerna för internet och kritiker menar att brist på neutralitet riskerar att slå undan benen för små uppstickare medan jättarna kan köpa sig en gräddfil med snabb och säker trafik.

Ett brott mot nätneutraliteten kan till exempel ske genom att en operatör skriver kontrakt med en leverantör av ip-telefoni och blockerar eller prioriterar ner liknande tjänster från andra företag.